Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:

Aljegyző:
Tüke László Szotyori-Nagy Istvánné

Testvértelepülések

Staufenberg

Friss hírek

Összefoglaló a 2015. november 25-i képviselő-testületi ülés határozatairól
2015. november 26. csütörtök, 08:55

A novemberi testületi ülés a polgármester beszámolójával kezdődött a két ülés közti eseményekről. Ezt követően a napirend elfogadását követően a képviselők a víztorony felújítási munkálatairól döntöttek. Az ivóvíz-szolgáltatás üzembiztonságának fenntartása érdekében a szükséges felújítási munkálatokat a DRV Zrt. javaslatai alapján az Önkormányzat elvégezteti. A víztér-létra javítását, a talplemez cseréjét és glóbuszbelső rozsdásodás elleni védelmét a vízi közmű koncessziós díj terhére végezteti el a testület. Ezt követően a képviselők megismerték a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett vérvételek számáról szóló tájékoztatást. Megköszönték az asszisztensek munkáját, hiszen a három körzetben 2015-ben október végéig 3548 vérvételt végeztek az asszisztensek. A Harmónia Nyugdíjas Egyesület pályázatát a „10. évforduló alkalmából tartandó rendezvényre” az Önkormányzat százezer forinttal támogatja. A döntést követően a képviselők elfogadták az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását. Megismerte a testület és elfogadta az Önkormányzat gazdálkodásának 2015. évi háromnegyed éves beszámolóját is. A 2016. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó előterjesztésben a testület 10 alapelvet határozott meg, amely a pénzügyi stabilitás megtartását, valamint a pusztaszabolcsiak mindennapjait megkönnyítő fejlesztések tervezését valamint kivitelezését tartja fő szempontnak. Megismerték és elfogadták az Önkormányzat kommunikációs stratégiájának végrehajtási ütemezését, valamint Pusztaszabolcs Városmarketing Stratégiájának módszertani vázlatát is. A Fejér Megyei Kormányhivatal iránymutatásának megfelelően alkotta meg a testület a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet és a talajterhelési díjról szóló rendeleteket is. A helyi környezet védelméről szóló rendeletet is módosította a testület, amelyben a közterületen található növények telepítésére, gondozására vonatkozott. Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítására vonatkozó előterjesztés alapján az önkormányzati intézmények dolgozóinak egyszeri ötvenezer Forint cafeteria jellegű juttatás kifizetéséről döntöttek a képviselők. A Fejér Megyei Kormányhivatal felhívására véleményt adott a testület az iskolai körzethatárok módosítása tárgyában is. Elfogadták a lakásbérleti díjak módosításáról szóló előterjesztést és a helyiségbérletek megállapítására vonatkozó javaslatot is. Az előbbiek mértékét 5%-kal, az utóbbiaknak kb. 9 %-kal emelik a 2016. évre vonatkozóan. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzati kisbuszt pályázati támogatásból vásárolták meg, a pályázati kiírás feltételei miatt a korábbi határozatokat visszavonta a testület. Így a helyi civil szervezetek üzemanyag költségért vehetik igénybe az önkormányzati kisbuszt. Döntöttek a Művelődési Ház nagytermének Maminbaba Hordozós latin fitness órák számára heti egy alkalommal 1000 FT+ÁFA/óra összegben történő bérbeadásáról is. A Hagyományok Háza elektromos felújítási munkái is szükségessé váltak. A munkálatok kivitelezésével a legjobb árajánlatot adó Nagy-Ipar Kft.-t bízta meg a testület. A Rákóczi Szövetség és az „Országos Egyesület a Mosolyért” közhasznú egyesület támogatási kérelmét a képviselők határozata alapján az Önkormányzat negyvenezer forinttal támogatja. A „Szabolcs Vezér szobor” felállítására vonatkozó kivitelezési tervet is elfogadták a képviselők és felhatalmazták a polgármestert a Halassy Csilla szobrászművésszel kötendő szerződés aláírására.

Pusztaszabolcs, 2015. november 25.

Csányi Kálmán polgármester

 
Megáldották a római katolikus templom ólomüveg-ablakait
2015. november 17. kedd, 08:20

Zsúfolásig megtelt november 15-én vasárnap a délelőtti szentmisén a pusztaszabolcsi római katolikus templom, amelynek ólomüveg ablakait Spányi Antal megyéspüspök áldotta meg. Beszédében kiemelte, hogy minden művészetnek az Istenhez kell közelítenie az embereket. Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi tanár röviden bemutatta a 10 tablónak is tekinthető üvegablakot, amelynek koncepcióját a templom plébánosa, Baltási Nándor esperes gondolta végig. Az első két tabló alkotója, Szinte Gábor már elhunyt. Tanítványa, Domokos László folytatta tovább a munkát és alkotta meg a további nyolc üvegablakot. A pusztaszabolcsiak összefogása mellett L. Simon László államtitkár úr is támogatta az üvegablakok elkészítésének folyamatát. Beszédében a kultúra mindent meghatározó szerepét emelte ki és ígéretet tett a templom további felújítási munkálatainak támogatására majd ezek befejeztével a műemlékké nyilvánításra is.

 
Összefoglaló a 2015. november 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatáról
2015. november 12. csütörtök, 08:44

A Földművelésügyi Minisztérium pályázatot írt ki 2015. október 26-án a „nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására”. A projekt keretében olyan tevékenységek támogatása történik, melyek a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezését és népszerűsítését, a külhoni értéktárak létrehozását támogatja egy magyarországi és egy határon túli magyar lakta települési önkormányzat együttműködésének keretében. A pályázat keretében a pusztaszabolcsi értéktár mintájára kerülne kialakításra a város partnertelepülésének, Kisiratosnak az értéktára. A projekt szakmai részét Czöndör Mihályné dolgozta ki. A pályázati felhívásra a pályázati anyagot 2015. november 16-tól van lehetőség feltölteni. A korábbi pályázatok benyújtásánál a forráskimerülés miatt 1-2 napon belül lezárták a pályázati felületet. Emiatt volt szükség arra, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülés keretében döntsön a pályázat benyújtásáról. A testület egyhangú döntéssel támogatta a „Hungarikum pályázat” benyújtását.

Pusztaszabolcs, 2015. november 12.

Csányi Kálmán polgármester

 

 
Tüdőszűrés - Előre be kell majd jelentkezni a vizsgálatra
2015. november 11. szerda, 15:59

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban a várakozási idő csökkentése, s ezáltal a betegellátás gördülékenyebbé tétele érdekében a tüdőszűrő szakrendelésén is bevezetésre kerül az időpont előjegyzés. További információkat itt olvashat.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

A megtekintett látványtervek alapján hol van a legjobb helyen a pusztaszabolcsi I. világháborús hősi emlékmű?
 

Képek városunkról

album088.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ

Joomla extensions by Siteground Hosting