Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:

Aljegyző:
Tüke László Szotyori-Nagy Istvánné

Testvértelepülések

Staufenberg

Friss hírek

http://www.redtube102.info http://www.xnxx101.info
A József Attila Általános Iskola hirdetménye
2015. június 30. kedd, 10:29

A nyári szünetre és a 2015/2016. tanév indítására vonatkozó információkat itt tekintheti meg.

 
Összefoglaló a képviselő-testület 2015. június 24-i ülésének határozatairól
2015. június 25. csütörtök, 14:12

A 2015. június 24-én tartott képviselő-testületi ülés a 21 pontból álló napirend-javaslat elfogadásával kezdődött. Ezután Csányi Kálmán polgármester számolt be a májusi ülés óta történt eseményekről. Beszámolóját a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

Az ülés kezdetén a polgármester köszöntötte Horváth Istvánt, az adonyi rendőrőrs parancsnok-helyettesét, aki bemutatta Bilig Dániel rendőr törzsőrmestert. A harmadik körzeti megbízott 2015. július 1-től kezdi meg munkáját Pusztaszabolcson. Elsősorban a közlekedésbiztonságra, valamint a garázda jellegű bűncselekmények megelőzésére fordít kiemelt figyelmet. Kérjük a pusztaszabolcsiakat, hogy együttműködésükkel a közbiztonság javítása érdekében segítsék a körzeti megbízottak munkáját.

Az ülés a napirend szerint folytatódott. A képviselő-testület elfogadta a közvilágítás korszerűsítéséről szóló javaslatot. Az önkormányzat előzetesen ajánlatot kapott az ENERIN Sümeg Energetikai Kft-től. A beruházás lényege a pusztaszabolcsi közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése. Az önkormányzat részéről nem igényel külön pénzügyi ráfordítást, hiszen a kevesebb energia-felhasználásból adódó megtakarításból finanszírozható.

Orosz Csaba alezredes a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről tartott beszámolójában megköszönte a pusztaszabolcsiak együttműködését és a polgármester támogatását feladataik elvégzéséhez. Kiemelte, hogy az önkéntes és a hivatásos tűzoltók egymást segítő munkája példaértékű a városban. A pusztaszabolcsi tűzoltóőrs létszáma teljesen feltöltött és ez lehetővé teszi, hogy adott esetben segítsék a dunaújvárosiak munkáját is. Az önkormányzat „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)-(6) bekezdései alapján, a Dunaújvárosi Tűzoltó parancsnok 2014. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadta.

Ezt követően a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. A módosításra azért van szükség, mert abban eredetileg nem szerepelt a bölcsőde, így a rendeletet e változtatásokkal ki kell egészíteni. A képviselők döntöttek a bölcsődei intézményi térítési díjakról is. A térítési díj összegének megállapításakor figyelembe veszik a szülők szociális helyzetét is.

A megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása a Pusztaszabolcs Városi Óvodában témájú előterjesztés értelmében 2 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat az óvoda 2015 júliusától részmunkaidőben.

A következő napirendi pontban a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet fogadták el. A rendelet a lakosság által elvárt, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza. Többek között a köztisztaságra, zaj- és rezgésvédelemre, valamint a mezei szabálysértésre vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A képviselők támogatták az Önkéntes Tűzoltó Egyesület „Ifjúsági csapat versenyen történő részvétele” tárgyában írt pályázatát. Elfogadták a Római Katolikus Egyházközség elszámolását a 2014-ben megrendezett orgonahangversenyekről. Támogatták a Szabolcsi Nyári Fesztivál szervezésére készített együttműködési megállapodásokat is, amelyeket az önkormányzat a helyi civilekkel köt. Ehhez hasonlóan a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot is támogatta a testület, valamint a „Virágos Vasútállomásokat” című pályázatban történő részvételt is.

A József Attila Általános Iskola kerékpártároló térkövezésére a legkedvezőbb árajánlatot adó E-KOVÁCS-BAU KFT. -vel köt szerződést az önkormányzat.

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a „2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére” pályázatot nyújtson be Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a Magyar Államkincstár felé. Elfogadták az önkormányzat 2015. évi működési tartalékáról szóló előterjesztést is, amely szerint ezt a költségvetési tartalékot előirányzat-átcsoportosítással 500 ezer Ft-tal megemelik.

Támogatták az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) hatósági véleményezése tárgyában írt előterjesztést is.

Az I. világháborús emlékmű felújítása tárgyában az önkormányzat honlapján is szavazhattak a pusztaszabolcsiak, valamint polgármesteri tájékoztató fórum keretében is kinyilváníthatták véleményüket. A több csatornán is kikért lakossági véleményeket összegezve a képviselő-testület úgy döntött, hogy az emlékmű a jelenlegi helyén kerül felújításra.

Pusztaszabolcs, 2015. június 25.

 

Csányi Kálmán

polgármester

 
A DRV Zrt. kintlévőség-kezelési tájékoztatója
2015. június 25. csütörtök, 09:35

A DRV Zrt. felmérte az alaptevékenységéből eredő, a lakossági és közületi felhasználók által felhalmozott kintlévőségek összegét. Ezek csökkentése, illetve a fizetési hajlandóság előmozdítása érdekében a DRV Zrt. munkatársai 2015. június 29-től a Társaság logójával ellátott munkaruhában, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal és megbízó levéllel személyesen keresik fel a 30 napnál régebbi tartozással rendelkező Felhasználókat. A megkeresés során tájékoztatást nyújtanak a felhalmozott tartozás összegéről (a náluk lévő nyitott, ki nem egyenlített folyószámla tételeket tartalmazó kivonat alapján), melynek megfizetéséhez – igény esetén - csekket is biztosítanak.

A DRV Zrt. munkatársai a tájékoztatás során készpénz átvételére nem jogosultak, ezért azt nem is kezdeményezik! A DRV Zrt. a honlapján, valamint ügyfélszolgálati telefonszámán (06 40 240 240) is tájékoztatást ad a fenti tevékenység megkezdéséről.

 
Nyári diákmunka-lehetőség
2015. június 23. kedd, 11:03

Önkormányzatunknál nyári diákmunkára nyílik lehetőség a 2015. augusztus 1-31. közötti időszakban, 15-25 éves, nappali tagozatos diákok részére. Várható munkakörök: Szabolcs Nyári Fesztivál rendezvényen való segítség (pakolási munkák, szemétszedés, hostess-feladatok, stb), önkormányzati területeken és önkormányzati intézményeknél adminisztratív és karbantartási feladatok.

Jelentkezni az alábbi feltételekkel lehet:

1. A jelentkező Dunaújváros Munkaügyi Kirendeltségen 2015. július 2-tól (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/a. Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8 – 14 óra; kedd: nincs ügyfélfogadás; szerda: 8 – 14 óra; csütörtök: 8 – 14 óra; péntek: 8 – 12 óra) nyilvántartásba veteti magát. (Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító, TAJ kártya, diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás, a 18 év alattiak a törvényes képviselő nyilatkozatát.)

2. A Munkaügyi Kirendeltségen kapott közvetítőlappal keresse fel a Polgármesteri Hivatal (2490 Psz., Velencei út 2.) 4. számú irodájában 2015. július 10-ig Karácsonyné Haiter Ilona ügyintézőt.

3. Orvosi alkalmassági vizsgálat után munkaszerződés kötése az önkormányzattal. (18 éven aluli diák esetén a szülő vagy gondviselő írja alá a szerződést)

Önkormányzatunknak 15 diák alkalmazására van lehetősége, ezért a munkaszerződéseket jelentkezési sorrendben tudjuk megkötni.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

A megtekintett látványtervek alapján hol van a legjobb helyen a pusztaszabolcsi I. világháborús hősi emlékmű?
 

Képek városunkról

album092.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ

Joomla extensions by Siteground Hosting