Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:

Aljegyző:
Czöndör Mihály Szotyori-Nagy Istvánné

Testvértelepülések

Staufenberg

Friss hírek

mp3 music download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.musicdownload descargar mp3
Meghívó polgármesteri tájékoztató fórumra
2015. március 27. péntek, 11:43

Téma:

  1. 1. A Stadler Magyarország Kft. által kezdeményezett Pusztaszabolcs Magyar utcai fakivágás – fatelepítés
  2. 2. A Stadler Magyarország Kft. tulajdonában lévő terület használata, amely a vasút és a Magyar utcai ingatlanok között található

Időpont: 2015. március 31. (kedd) 17 óra

Helyszín: Pusztaszabolcsi Művelődési Ház

A polgármester tájékoztatóját követően a téma kapcsán megfogalmazódott kérdéseire, felvetéseire válaszol:

Szabó Zoltán ügyvezető igazgató, Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft.

Csányi Kálmán polgármester

Részvételére feltétlenül számítunk!

 

Csányi Kálmán

polgármester

 

 
Összefoglaló a 2015. március 25-i képviselőtestületi ülés határozatairól (sajtóközlemény)
2015. március 27. péntek, 11:33

A szerdai képviselő-testületi ülés az előzetes napirend-javaslat elfogadásával kezdődött, majd Csányi Kálmán polgármester számolt be a februári ülés óta történt eseményekről. Beszámolóját az önkormányzati képviselők egyhangúlag elfogadták.

Simonné Zsuffa Erzsébet a kérdések, interpellációk között azt kérte a polgármestertől, hogy a Facebook-on is nyilvánosságot kapott kerékpáros pihenőhelyekre elköltött 5 millió Ft-os összegről a következő ülésig a képviselők tételes elszámolást kapjanak. A polgármester válaszában elmondta, hogy a tételes költségkimutatást megkapják a képviselők. A legjobban megkérdőjelezett kerékpártárolók kivitelezésében a pályázat konzorciumát vezető velencei önkormányzat döntött, a pusztaszabolcsi önkormányzatnak nem volt mozgástere ebben a kérdésben.

Az ülés a napirend szerint folytatódott a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről tartott beszámolóval. A képviselők közül többen rákérdeztek a korábbi felvetésre, amely szerint a jelenlegi két körzeti megbízott mellett egy harmadik is szolgálatot teljesítene Pusztaszabolcson. Nagy Zoltán ezredes, dunaújvárosi rendőrkapitány válaszában elmondta, hogy ezt a kérést felterjesztette az ügyben döntési joggal rendelkező országos rendőrfőkapitányhoz, de az ülés időpontjáig nem érkezett válasz. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, egyben köszönetét fejezte ki az Adonyi Rendőrőrs által végzett munkáért. Szintén elismerték és megköszönték a körzeti megbízottakkal együttműködő Polgárőrség és a mezőőrök munkáját.

Ezt követően a testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót és köszönetét fejezte ki a hivatal dolgozói által végzett munkáért.

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló előterjesztést is elfogadták az ülésen. Ennek értelmében az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja bruttó 11.000 Ft-ra változik. Ugyanezt a díjat kell kifizetnie a házasulandóknak abban az esetben is, ha hivatali munkaidőn kívül házasodnak össze. Egyebekben az anyakönyvi szolgáltatások díja bruttó 8000 Ft-ra változik.

Az intézményi térítési díjakról szóló előterjesztést követően elfogadták a 2015. évi közművelődési rendezvénytervet is. A programokról rendszeres tájékoztatást olvashatnak városunk honlapján illetve a Szabolcs Híradó hasábjain is. A település lapjának főszerkesztői feladatait – egyhangú képviselő-testületi döntés értelmében – 2015. április 1-től a polgármesteri hivatal kommunikációs referense, Virág Mária viszi tovább munkaköri feladatként. A testület köszönetét fejezte ki Kiss Kornélia közművelődés-szervezőnek a Szabolcs Híradó főszerkesztőjeként végzett eddigi munkájáért.

Döntöttek a Közterületi Térfigyelő Kamera rendszerről valamint az iskolai felvételi körzethatárokról is. A digitális ingatlan-nyilvántartási térkép beszerzéséről és az integrált településfejlesztési stratégia megrendeléséről szóló előterjesztést szintén elfogadták a képviselők.

A napirend végén érzelmektől és indulatoktól sem mentes vita során tárgyalta a testület az új alpolgármesterre vonatkozó polgármesteri előterjesztést. Ezt követően – titkos szavazással – 5 igen szavazattal visszavonták Czöndör Mihály alpolgármester megbízását és megválasztották Pusztaszabolcs új alpolgármesterének Tüke Lászlót.

Tekintettel arra, hogy az új alpolgármester eddig a Pénzügyi Bizottság elnöke volt, ezt a pozíciót a polgármester felajánlotta Paál Huba képviselő részére. Mivel az ülés kezdetéig nem egyeztetett egymással a felvetésről a felkért képviselő és a polgármester, ezért a Pénzügyi Bizottság új elnökének Horváth Zoltánt jelölte Csányi Kálmán, akit a képviselők többsége megválasztott. Ezt követően 3 önkormányzati képviselő – Simonné Zsuffa Erzsébet, Paál Huba és Csiki Szilárd - szóban jelezték, hogy tiltakozásul lemondanak bizottsági tagságaikról.

 
Megkezdődtek az előkészületek a III. Szabolcsi Nyári Fesztiválra
2015. március 24. kedd, 08:11

Tegnap estébe nyúlóan ülésezett a Pusztaszabolcsi Művelődési Házban a III. Szabolcsi Nyári Fesztivált Előkészítő Munkacsoport. Az idei rendezvénysorozat gazdag programkínálatában minden korosztályt igyekeznek megszólítani a szervezők. Az ünnepélyes megnyitóval 2015. július 24-én pénteken veszi kezdetét a fesztivál, amely több hétvégén át kínál tartalmas időtöltést a helybelieknek éppúgy, mint a már hagyományosnak számító programok miatt városunkba látogatók számára. A sportprogramok sorában duathlon-és asztalitenisz verseny, kispályás focibajnokság és a XXIII. Szabolcs Kupa is szerepel. A hagyománynak számító motoros felvonuláshoz kapcsolódóan meglepetés fellépővel koncertet szerveznek. A kulturális rendezvények között az orgonahangverseny mellett könyvbemutató, kopjafa-avatás valamint hagyományőrző nap jurtaépítéssel is várja az érdeklődő pusztaszabolcsiakat. A betegségek megelőzésének, egészségünk megőrzésének fontosságára egy szűrővizsgálatokkal, véradással egybekötött egészségnap irányítja rá a figyelmet. A részletes programokról, időpontokról, helyszínekről folyamatosan hírt adunk honlapunkon.

 
KSH lakossági adatfelvétel Pusztaszabolcson
2015. március 19. csütörtök, 10:38

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkatársai önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajtanak végre Pusztaszabolcson. Az adatfelvétel 2015. március 16-tól május 15-ig tart. Célja a lakosság fogyasztási szokásainak, jövedelmi helyzetének és életkörülményeinek vizsgálata. A megkérdezett háztartások válaszadásukkal közvetve hozzájárulnak ahhoz, hogy mind a magyar mind az európai döntéshozók minél pontosabb képet kapjanak a magyar háztartások életszínvonaláról.

A lakosság részére a KSH további tájékoztatást ad a következő telefonszámon: 22/500-274 (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra).

Az adatgyűjtéseket végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek és az adatokat kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizárva kezelik.

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Mennyire elégedett azzal, hogy városunkban Európai Uniós támogatással megépülhetett az első játszó- és pihenőpark?
 

Képek városunkról

album080.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ

Joomla extensions by Siteground Hosting