Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:

Aljegyző:
Tüke László Szotyori-Nagy Istvánné

Partnertelepülések

Staufenberg
Változott a Posta és a Gyógyszertár nyitvatartási ideje
2008. július 02. szerda, 00:00A februári önkormányzati közmeghallgatáson egy pusztaszabolcsi lakos felvette, hogy a Gyógyszertár, a Posta és a Takarékszövetkezet nyitvatartási idejét jó lenne úgy meghatározni, hogy a napi nyolc órás munkavégzés mellett is igénybe tudják venni a szolgáltatásokat négy óra után is. Kérte a lakos, hogy az önkormányzat járjon közbe a hosszított nyitvatartások elérése érdekében. A Polgármesteri Hivatal igazgatási előadója, Somoráczné Oros Anikó jegyzői utasításra megkereste az érintett üzletek üzemeltetőit. Kérésünket a szolgáltatók akceptálták, és nyitvatartási idejükön változtattak.
A Posta nyitvatartási ideje a következőképpen alakul:
H: 8.00-18.00, K: 8.00-14.00, SZ-P: 8.00-16.00
Az Írisz Gyógyszertár nyitvatartási ideje:
H: 8.00-17.00, K-P: 8.00-16.00
A Takarékszövetkezet -a jobb lakossági kiszolgálás érdekében- bankautomatát létesített az Adonyi utcai fióknál.
Köszönjük a rugalmas és lakossági igényeket figyelembe vevő változásokat.
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint megfelelő lenne-e a mellékutcák megvilágítására a Széchenyi utca utolsó szakaszán kihelyezett két LED-lámpa fényereje?
 

Képek városunkról

album063.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ