Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:

Aljegyző:
Tüke László Szotyori-Nagy Istvánné

Testvértelepülések

Staufenberg

Friss hírek

http://www.redtube102.info http://www.xnxx101.info
Staufenbergben vendégeskedtünk
2015. október 05. hétfő, 10:00

2015. szeptember 26-27-én városunk képviseletében egy delegáció látogatott el a németországi Staufenbergbe. Bernd Grebenstein polgármester úr felkérésére a delegáció tagjai részt vettek egy kiállításon is, ahol egy önálló standon mutatták településünket és annak jelentősebb termelőit, cégeit. A kiállításon a helyi Tejüzem által előállított termékeiből is volt lehetőség kóstolásra, amely igen nagy érdeklődést keltett és a látogatók jóízűen és dicsérő szavak kíséretében ízlelték meg a túró termékeket és sajtfalatokat. A kiállításon kívül még lehetősége nyílt a települést képviselő delegációnak megismerni pl. a helyi golf pályát, a Löwenburgi kastélyt is. A hétvégét záró vacsorán lehetőségünk nyílt egy másik német kis település polgármesterével is megismerkedni, amely még különlegesebbé tette az estét.

Darvas Tímea

 
Összefoglaló a 2015. szeptember 30-i képviselő-testületi ülés határozatairól
2015. október 02. péntek, 08:28

A szeptemberi testületi ülés a polgármester és az alpolgármester beszámolójával kezdődött a két ülés közti eseményekről. Ezt követően a Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2014/2015. nevelési évben végzett nevelő munkájáról készített beszámolót fogadták el a képviselők. Majd a nevelési év munkatervének véleményezése történt meg, amelynek része volt, hogy városunkban 2015. szeptemberétől bölcsődei ellátás is működik. Törvényi kötelezettség miatt a fenntartó egy főt delegál a bölcsődei intézmény érdekképviseleti fórumába. A testület döntése értelmében ezt a feladatot Tüke László alpolgármester látja el. Az óvodai pedagógusok szakszervezetének titkára, Lepsényiné Szépi Gabriella egyszeri béren kívüli juttatást indítványozott az önkormányzati intézményekben évek óta változatlan bérért dolgozó technikai dolgozók és köztisztviselők részére. Az egyszeri juttatás lehetőségéről év végén döntenek a személyi kifizetések alkalmával az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlói. A játszótéri „zsíros kenyér akció” tapasztalatait a testület elfogadta. A közművelődés szervező beszámolóját is elfogadták a 2015. évi Szabolcsi Nyári Fesztiválról. A testület részéről azonban megfogalmazódott a programok koncentráltabbá tétele, valamint az, hogy a jövő évi fesztivál előkészítésekor mérjék fel a helyiek igényét, milyen rendezvényekre tartanak igényt. A Pusztaszabolcsi Sport Club a műfüves pálya világításának kivitelezése céljából kért önkormányzati támogatást pályázati önrészként, amelyet a képviselők megszavaztak. Elfogadták az önkormányzat 5 évre szóló gazdasági programjának végrehajtási ütemezését is. Elfogadták a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról is. A képviselők döntöttek arról, hogy 2015. október 14-én – az első szabad önkormányzati választás 25. évfordulója alkalmából – ünnepi képviselő-testületi ülést tartanak. Pusztaszabolcs Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. A pályázatokat október 9-ig ki fogják írni. A Gépállomás utca, József Attila és Kastély utca közötti útszakasz építésében a testület a lakossági önerős konstrukciót támogatja. Erről tájékoztassa a polgármester a kérelmet aláíró ott lakókat. Az önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz értékesítésére az érdi Di-Fer Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Így a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a gépjármű értékesítéséről gondoskodjon. A szennyvízhálózat hibáinak megszüntetésére a legkedvezőbb ajánlatot adó Aarsleff Hulin vállalkozással kötendő szerződésre kérte fel a polgármestert a testület. Lakossági igénybejelentések alapján a város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére, bővítésére a tervdokumentációk elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó Pannon-Inferior Kft.-t kérték fel a képviselők. A József A. utcában, Gárdonyi utca – Szent István utca csomópontjában található hibákat útburkolat bontása nélküli technológiával fogják kijavítani. A városközpont fejlesztési stratégiájának kialakítása illetve a pályázati lehetőségekre való eredményes felkészülés érdekében a 702/79 hrsz. terület barnamezős rehabilitációjának tervezését a legkedvezőbb ajánlatot adó Kolossa Kft.-től rendeli meg a testület. Szabolcs vezér szobrának felállítására az önkormányzat 1,5 millió forintos támogatást szavazott meg, amely a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázat önrésze. A Halassy Csilla által készítendő szobor pozitív pályázati döntés esetén kerül felállításra a Velencei út 702/87 hrsz. alatt 2016-ban. Pusztaszabolcs vízi közmű rendszerének 2016-2030. évre szóló Gördülő Fejlesztési Tervéhez kiegészítő határozati javaslatokat is elfogadtak a képviselők. Az „Országos Egyesület a Mosolyért” Közhasznú Egyesület támogatási javaslatát formai hibák miatt utasították el a képviselők. Az önkormányzat a MOL Zöldövezet-program pályázati felhívását megismerte. A pályázat benyújtása érdekében együttműködési megállapodást köt a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesülettel és felhatalmazza a polgármestert, hogy tulajdonosi hozzájárulást adjon az Egyesület számára a 1178 hrsz. (szovjet temető melletti kiserdő) ingatlanra vonatkozóan.

A testületi ülés nyilvános napirendi pontjait követően a képviselők zárt ülésen döntöttek két pusztaszabolcsi lakos közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének részletfizetési kérelméről. Ezt követően a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló előterjesztést tárgyalta a testület.

Pusztaszabolcs, 2015. október 1.

Csányi Kálmán polgármester

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. október 02. péntek, 08:15

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Az "A" típusú pályázati kiírást itt, a "B" típusút itt tekinthetik meg.

 
Magyarnóta és népdalest pénteken este 6 órakor a Művelődési Házban
2015. október 01. csütörtök, 14:23

A magyar népdalokat és nótákat kedvelő pusztaszabolcsiakat várják pénteken este 6 órakor a Művelődési Házba. A színes program egyik fellépője Máté Ottília. A program plakátját itt tekinthetik meg.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

A megtekintett látványtervek alapján hol van a legjobb helyen a pusztaszabolcsi I. világháborús hősi emlékmű?
 

Képek városunkról

album083.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ

Joomla extensions by Siteground Hosting