Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Megyei szervek, Bíróság, Ügyészség Nyomtatás E-mail
Fejér Megyei Önkormányzat

8000 Székesfehérvár Szent István tér 9. Telefon: 22-522-500 Honlap: "www.fejer.hu"
Fejér Megyei Törvényszék

Bíróságok weblapja: "www.birosag.hu"
8000 Székesfehérvár, Dózsa György u. 1. Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf. 251 Tel.: 22-313-336
(Cégbíróság: Székesfehérvár, Zichy - liget 10. Tel.: 22-316-524)
Ügyfélfogadás: H-P: 8.00-10.00 óráig, Panasznap: Péntek: 8-12 óráig
Dunaújvárosi Járási Bíróság
Cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 3. Postacím: 2401 Dunaújváros, Pf. 103.
Telefon: 25/411-822, 25/410-853, 25/410-527 Telefax: 25/411-822, 25/410-527
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: H, K, Cs, P: 9:00-11:00 Sz: 13:00-15:00
Panasznapi ügyintézés: minden pénteken 8:00-12:00 és 13:00-15:00

Fejér Megyei Főügyészség
ügyészségek honlapja: "ügyészség"
8000 Székesfehérvár, Dózsa György u. 1. Tel.: 22-313-326 Fax: 22-312 - 480
Dunaújvárosi Járási Ügyészség
2400 Dunaújváros, Vasmű út u. 39. 
Tel: (25) 410-114 Tel/Fax: (25) 408-901

Közjegyzők:
Közjegyzők weblapja: "www.kozjegyzo.hu"
dr. Szabó Anita /I. IV. VII. X. hónap/
Dunaújváros, Dózsa György út 4/c. II/7. Pf. 579.
Tel/fax: 25/522-519 Mobil: 30/383-0738
ügyfélfogadás: H, K, CS: 8,30-17 Sz, P: 8-14
Dr. Rendeki Magdolna (II. V. VIII. XI. hónap/
Dunaújváros, Vasmű út 39. III. 303.
Tel: 25/503-880 időpont egyeztetés
Dr. Eszenyi Zoltán /III. VI. IX. XII. hónap/
Dunaújváros, Erkel F. kert 7. I. 2.
Tel.: 25/500-060, 500-070 időpont egyeztetés

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Weblap:"www.fejerkozig.hu"
8000 Székesfehérvár, Szt.István tér 9. Tel: 22-316-321
Az ügyfélfogadás időpontjai:
H: 13.00-15.30, K: -, Sz: 8.00-11.30 és 13.00-15.30, Csütörtök: -, Péntek: 8.00-11.30
Szervezeti egységek:
- Törvényességi Ellenőrzési Főosztály
- Hatósági Főosztály
- Koordinációs és Szervezési Főosztály
- Informatikai Főosztály
- Pénzügyi Főosztály
- Szociális és Gyámhivatal


Fejér Megyei Földhivatal
Cím: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 22-24. Levélcím: 8001. Székesfehérvár Pf. 18.
Telefon: 22/312-696, 22/312-681 Fax: 22/329-381
ügyfélfogadás: H, K, Cs, P: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00
Adatszolgáltatás H, K, Sz, P: 9:00-11:45-ig.
Dunaújvárosi Járási Földhivatal
2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. Postacím: 2401. Pf. 114.
Telefon: 25/400-521; 25/410-715; 25/415-815; 25/415-815
ügyfélfogadás: H, Sz: 8.00-11.30 és 13.00-16.00 K, Cs, P: 8.00-11.30

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
2400 Dunaújváros Városháztér 1. Levelezési cím: 2401 Dunaújváros, Pf. 218.
Telefon: 06-25/411-226 Fax: 06-25/413-919

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Kirendeltsége
8000. Székesfehérvár, Dr.Koch L. út 4/a. Levélcím: 8002. Székesfehérvár Pf. 345.
Tel : 22-518-500
Központi ügyfélszolgálat: 8000. Székesfehérvár Mátyás kir. krt. 4/b. Tel: 22-530-722

Állami Számvevőszék Fejér Megyei Kirendeltsége

8000. SZÉKESFEHÉRVÁR Piac tér 14. Tel : (22) - 513-580
Web : www.asz.hu

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 8000. Székesfehérvár Piac tér 12-14.
Tel: 22-311-577 vagy 22-514-791. Fax: 22-311-577 vagy 22-514-791.
ügyfélfogadás: H: 13.00-15.30, K:-, Sz: 8.00-11.30 és 13 - 15.30 Cs:- P: 8.00-11.30
Országos Fogyasztóvédő Egyesület Pusztaszabolcsi Szervezete
Félfogadás: Pusztaszabolcs, Rövid u. 10.
Hétfő 16-18 óráig, szerda 16-18 óráig
Telefon: 70/459-1663

Állami főépítész
Cím: 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.
Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Tel./fax: 22/512-250

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
Társadalombiztosítási Osztálya 2017. július 3. napjától a Dunaújváros, Bercsényi u. 2. szám alatti
volt Bánki iskola épületébe költözik.

Az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:
hétfő: 9.00-15-00-ig
szerda: 9.00-15.00-ig

2017. július 6. napjától ugyanitt tart ügyfélfogadást a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya az alábbi ügyfélfogadási időben:

csütörtök: 8.30-15.00-ig.

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album053.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ