ITS - lakossági fórum Nyomtatás

Lakossági fórumon ismertették csütörtök délután Pusztaszabolcs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A munkaanyag előzetesen mindenki számára elérhető volt a város honlapján. A helyi lakosok így konkrét javaslatokkal, kiegészítésekkel érkeztek. Paál Huba önkormányzati képviselő a kialakítandó új vasúti nyomvonal mellé ökológiai és zajvédelmet biztosító természetes védőfal (fák, cserjék, növényzet) kialakítását javasolta. A jelenlévők közül többen is a két városrészt összekötő vasúti gyalogos és kerékpáros aluljáró tervezését és megvalósítását vetették fel. Neikl-Ladány Ágnes, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület elnöke a közösségi terek létrehozását javasolta. Az ITS munkacsoport részéről Tapasztó Dénes és Tóth Róbert kiemelték, hogy a középtávú - 7-15 évre szóló -  stratégia alakításában a pusztaszabolcsiak igen aktívan vesznek részt. Ez az aktív közreműködés azért is lényeges, mivel az ITS valójában annak megjelenítése, hogy 10-15 éves távlatban mit szeretne az adott település megvalósítani és ehhez milyen forrásokat lehet hozzárendelni. A fórumot sikeresnek és hasznosnak értékelték a munkacsoport tagjai. Az elhangzott javaslatokat a fórum közben már beleépítették a munkaanyagba. Az önkormányzat ezúton is köszöni a pusztaszabolcsiak véleményét és javaslatait.