Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs
Megkezdődött a III. Szabolcsi Nyári Fesztivál Nyomtatás E-mail

A pusztaszabolcsi művelődési házban pénteken este fél 7-kor kezdődött az ünnepélyes megnyitó. Az idén alapításának 140. évfordulóját ünneplő település gazdag hagyományainak sorába illeszkedik a nyári fesztivál. A helyi civil szervezetek által fémjelzett gazdag program kínálatot az önkormányzat támogatja.

Az önkormányzat által minden helyi háztartásba ingyenesen eljuttatott programfüzetből mindenki választhat kedvére való rendezvényt.

A megnyitón részt vett és köszöntőt mondott Dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő. Beszédében kiemelte, hogy a település a megyei értéktárat is gazdagítja: a barokk orgonát valamint a Hagyományok Házát emelte ki.

Csányi Kálmán polgármester megnyitó beszédében az összefogást állította középpontba és az értékek megőrzését. Hambalgó Lászlóval, a helyi polgárőrség vezetőjével együtt emléklapot adtak át a 10 éve szolgálatot teljesítő polgárőröknek.

Az önkormányzat elismerő címeit is az ünnepélyes megnyitó keretében vehették át a kitüntetettek. Pusztaszabolcs város díszpolgára Szotyori-Nagy Istvánné lett, aki az idén éppen 40 éve dolgozik köztisztviselőként a polgármesteri hivatalban, jelenleg a város aljegyzője. Magas szakmai színvonalon végzett munkája őszinte segítőkészséggel párosulva mindig áthidalja a nehézségeket az ügyfelek problémái és az állami feladatellátás sokszor bonyolult rendszere között.

Pusztaszabolcs Város Szabolcs Vezér Tanuló Emlékdíját vehette át tanulmányi eredményeiért Ertelt Tímea, a helyi középiskola frissen érettségizett diákja. A megnyitó előtti napon kapta a jó hírt, hogy ősztől pszichológia szakon kezdheti meg egyetemi tanulmányait.

Pusztaszabolcs Város József Attila Tanulói Emlékdíját Kaczur Lilla, az általános iskola diákja kapott. Szintén kimagasló eredményeiért, közösségi munkájáért érdemelte ki az elismerést.

A „Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója” elismerő címet négyen vehették át az idén. Házi Árpádné, a József Attila Általános Iskola tanára kiváló pedagógiai munkájáért kapta a kitüntetést. Újhelyi Matild, a polgármesteri hivatal adócsoportjának munkatársa szintén több évtizedes áldozatos munkájáért részesült az elismerésben. Szőkéné Sági Erzsébet a Pusztaszabolcs Városi Óvoda óvodapedagógusa kimagasló pedagógiai, nevelő munkáját ismerték el a kitüntetéssel. Adorjánné Bozsódi Irén, a szociális intézmény vezetője a településen élők szociális gondjainak enyhítéséért végzett munkájáért vehette át a kitüntetést.  Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda vezetője kapta a Pusztaszabolcsért emlékplakettet. Oklevéllel és emléktárggyal ismerték el Szabó Gábor és felesége versenytáncos és táncoktatói tevékenységét. A „Pusztaszabolcs Sportjáért” elismerő címet a Pusztaszabolcsi SC U 21-focicsapata kapta az idén. A csapat tagjai: Kolosa Róbert, Csavajda Bálint, Láng Máté, Sebők Attila, Deutsch Márk, Virág Martin, Baka Gergely, Baka Béla, Kovács Andor, Szőke Dávid, Farkas Roland, Toldi Olivér, Sztarek László, Sári Levente, Horváth Dániel, Toman Archibald, Balogh László, Nagy Benjamin, Schrick Bence. Vezetőedzőjük: Hamar Zsolt.

A megnyitón a Manóvár Óvoda különének csoportja, a Violin Zeneiskola növendékei valamint Sztupa Boglárka és Rácz Andrea szavalatai varázsolták élménnyé a megnyitót.

Szombaton folytatódnak a rendezvények: motoros nap, duathlon-verseny, gyermek-aerobik bemutató, tűzzsonglőrök is szerepelnek. Este 7 órától a katolikus templomban Ella István szólaltatja meg a barokk orgonán többek között a Pusztaszabolcs szvit 2. és 4. tételét.

(fotó: Kovács Györgyi)

 
Pénteken kezdődik a III. Szabolcsi Nyári Fesztivál Nyomtatás E-mail

Július 24-én (pénteken) megkezdődik a már hagyománynak számító Szabolcsi Nyári Fesztivál. A civil szervezetek bevonásával és az önkormányzat támogatásával megvalósuló színes programkínálatban minden korosztály találhat kedvére való rendezvényt. Pénteken 17.00 órakor "Érdekes és értékes könyveink" címmel nyílik kiállítás a könyvtárban, amely október 8-ig látogatható. A kiállítás anyagát a pusztaszabolcsi könyvtár állományából és a helyi olvasók felajánlásaiból válogatták. Olyan köteteket láthatnak az érdeklődők, amelyeket 1950 előtt adtak ki, dedikált példányok vagy más szempontból különleges kiadásúak. A III. Szabolcsi Nyári Fesztivál ünnepélyes megnyitója 18.30-kor kezdődik a művelődési házban. Ez alkalommal adják át az elismerő címeket is. A megnyitó műsorában közreműködik a Manóvár Óvoda Külön ének-csoportja Mészáros Józsefné vezetésével valamint Sztupa Boglárka és Rácz Andrea, a Violin Zeneiskola növendékei. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

 
Látogatás Kisiratoson Nyomtatás E-mail

Pusztaszabolcs Önkormányzatának delegációja hétvégén látogatást tett városunk egyik testvértelepülésén, Kisiratoson. A küldöttség tagjai voltak: Csányi Kálmán polgármester, Dombrovszki György, Dombrovszki Györgyné a Harmónia Nyugdíjasklub vezetője, Horváth László és felesége, a pénteki teadélutánok szervezői valamint Majda Benedek önkormányzati képviselő és felesége. A két település közötti hagyományosan jó kapcsolatot tovább mélyítette, hogy a Kisiratosi Napok alkalmával Csányi Kálmán polgármester átadta az Arany László-emlékdíjat Andó Karina részére, aki az átadást követően Faludy György: Óda a magyar nyelvhez című művét szavalta el. Az önkormányzati küldöttség tagjai találkoztak a korábbi évek díjazottjaival is: Korondi-Józsa Henriettával, aki 2013-ban vehette át az Arany László-díjat valamint a 2014.évi kitüntetettel, Tapasztó Tamarával is. Az Arany László-díjat Újbuda Önkormányzatának országos kezdeményezésére Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapította. Az emlékdíjhoz 100.000,- Ft juttatás jár, valamint egy emléklap és egy emléktárgy. A díjazottra Kisiratos polgármestere tehet javaslatot, Pusztaszabolcs képviselő-testülete határoz a kitüntetettről. Az Arany László-díjat évente 1 fő kaphatja meg. A díjat Kisiratos testvértelepülés magyar tanítási nyelvű általános iskolájának azon végzős diákjai kaphatják, akik általános iskolai tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el a magyar nyelv tanulásában és művelésében, valamint tanulmányaikat gimnáziumban, vagy középiskolában kívánják folytatni.

 
Összefoglaló a 2015. július 20-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatairól Nyomtatás E-mail

A rendkívüli ülés összehívását kiemelten fontos, határidős ügyek miatt kezdeményezte Csányi Kálmán polgármester. 4 napirendi pontot tárgyalt meg a testület. A közvilágítás korszerűsítése tárgyában a szerződést dr. Szűcs Gábor ügyvéd valamint dr. Nagy Éva jegyző is áttekintette. Egybehangzó jogi álláspontjuk szerint a szerződés számos pontján fogalmi valamint költségvetési szempontú aggályokat is felvet. Ennek alapján a szerződés aláírását nem javasolták. A képviselő-testület a tájékoztatást megismerte és ennek alapján nem kíván szerződést kötni az ENERIN Sümeg Kft.-vel. Ennek alapján nincs szükség a közbeszerzési terv módosítására sem.

Ezt követően az önkormányzati kisbusz beszerzését tárgyalták. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz új gépjármű beszerzésére. A benyújtott pályázat sikeres volt, így a támogatási határozat szerint megvásárolható az Opel Vivaro Combi L2-H1 típusú gépjármű. A pályázati támogatás összege megfelel a nettó kiadás összegének, azaz 7.990.000 Ft-nak. Mivel a projekt azonban utófinanszírozású, ezért a képviselők egyhangúan úgy döntöttek, hogy a beszerzéshez szükséges bruttó összeget, 10.124.350 Ft-ot a „vegyes elkülönített eszközhasználati díj” számlán rendelkezésre álló összeg terhére fizeti ki az önkormányzat. Az elszámolás elfogadását követően az átcsoportosított összeg visszavezetésre kerül.

A Fejér Megyei Kormányhivatal célellenőrzést végzett a megyében működő települési önkormányzatoknál, hogy eleget tesznek-e az állatmentési, gyepmesteri feladatellátásról szóló jogszabályok előírásainak. A vizsgálat eredményeként a kormányhivatal szakmai segédanyagot csatolt javaslatához. Ennek alapján célszerű a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálata, módosítása. Ezen szerződés létrejöttének feltétele a képviselő-testület döntése. A képviselők – szintén egyhangú határozattal - a fenti feladatok ellátására vonatkozóan az ALPHA-VET Kft.-vel kötendő szerződés aláírására hatalmazták fel a polgármestert.

Az ülés végén a záró napirendi pontban az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítéséhez kapcsolódó megalapozó vizsgálat elfogadásáról döntöttek a képviselők. A megalapozó vizsgálat anyagát a képviselők megismerték, az abban foglaltakkal egyetértettek és az elkészült dokumentációt egyhangúlag elfogadták. A testület felkérte Csányi Kálmán polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Regionális Térségfejlesztési Kft-t valamint utalványozza a vállalkozói szerződés szerinti 2.800.000 Ft+ÁFA –t, az első részszámla összegét.

Pusztaszabolcs, 2015. július 20.

Csányi Kálmán polgármester

 
Hőségriasztás Nyomtatás E-mail

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlását 2015. július 24. (péntek) 24.00 – ig kiadott harmadfokú hőségriadót 2015. július 26. (vasárnap) 24:00 óráig meghosszabbítja.

További információkat itt és itt olvashatnak.

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ

Joomla extensions by Siteground Hosting