Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs
A III. Szabolcsi Nyári Fesztivál programfüzete Nyomtatás E-mail

Az Önkormányzat minden pusztaszabolcsi háztartásba ingyenesen juttatja el a Szabolcs Híradó 2015 júliusi különszámát, amely a III. Szabolcsi Nyári Fesztivál programfüzete. Találkozzunk a programokon, hozza el családját, barátait, ismerőseit!

 
A III. Szabolcs Nyári Fesztivál programja Nyomtatás E-mail

A színes programkínálatot, városunk nyári fesztiváljának plakátját itt tekintheti meg. Minden pusztaszabolcsit, ismerőseiket, családtagjaikat szeretettel várják a szervezők és Pusztaszabolcs Önkormányzata!

 
Összefoglaló a képviselő-testület 2015. június 24-i ülésének határozatairól Nyomtatás E-mail

A 2015. június 24-én tartott képviselő-testületi ülés a 21 pontból álló napirend-javaslat elfogadásával kezdődött. Ezután Csányi Kálmán polgármester számolt be a májusi ülés óta történt eseményekről. Beszámolóját a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

Az ülés kezdetén a polgármester köszöntötte Horváth Istvánt, az adonyi rendőrőrs parancsnok-helyettesét, aki bemutatta Bilig Dániel rendőr törzsőrmestert. A harmadik körzeti megbízott 2015. július 1-től kezdi meg munkáját Pusztaszabolcson. Elsősorban a közlekedésbiztonságra, valamint a garázda jellegű bűncselekmények megelőzésére fordít kiemelt figyelmet. Kérjük a pusztaszabolcsiakat, hogy együttműködésükkel a közbiztonság javítása érdekében segítsék a körzeti megbízottak munkáját.

Az ülés a napirend szerint folytatódott. A képviselő-testület elfogadta a közvilágítás korszerűsítéséről szóló javaslatot. Az önkormányzat előzetesen ajánlatot kapott az ENERIN Sümeg Energetikai Kft-től. A beruházás lényege a pusztaszabolcsi közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése. Az önkormányzat részéről nem igényel külön pénzügyi ráfordítást, hiszen a kevesebb energia-felhasználásból adódó megtakarításból finanszírozható.

Orosz Csaba alezredes a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről tartott beszámolójában megköszönte a pusztaszabolcsiak együttműködését és a polgármester támogatását feladataik elvégzéséhez. Kiemelte, hogy az önkéntes és a hivatásos tűzoltók egymást segítő munkája példaértékű a városban. A pusztaszabolcsi tűzoltóőrs létszáma teljesen feltöltött és ez lehetővé teszi, hogy adott esetben segítsék a dunaújvárosiak munkáját is. Az önkormányzat „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)-(6) bekezdései alapján, a Dunaújvárosi Tűzoltó parancsnok 2014. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadta.

Ezt követően a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. A módosításra azért van szükség, mert abban eredetileg nem szerepelt a bölcsőde, így a rendeletet e változtatásokkal ki kell egészíteni. A képviselők döntöttek a bölcsődei intézményi térítési díjakról is. A térítési díj összegének megállapításakor figyelembe veszik a szülők szociális helyzetét is.

A megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása a Pusztaszabolcs Városi Óvodában témájú előterjesztés értelmében 2 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat az óvoda 2015 júliusától részmunkaidőben.

A következő napirendi pontban a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet fogadták el. A rendelet a lakosság által elvárt, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza. Többek között a köztisztaságra, zaj- és rezgésvédelemre, valamint a mezei szabálysértésre vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A képviselők támogatták az Önkéntes Tűzoltó Egyesület „Ifjúsági csapat versenyen történő részvétele” tárgyában írt pályázatát. Elfogadták a Római Katolikus Egyházközség elszámolását a 2014-ben megrendezett orgonahangversenyekről. Támogatták a Szabolcsi Nyári Fesztivál szervezésére készített együttműködési megállapodásokat is, amelyeket az önkormányzat a helyi civilekkel köt. Ehhez hasonlóan a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot is támogatta a testület, valamint a „Virágos Vasútállomásokat” című pályázatban történő részvételt is.

A József Attila Általános Iskola kerékpártároló térkövezésére a legkedvezőbb árajánlatot adó E-KOVÁCS-BAU KFT. -vel köt szerződést az önkormányzat.

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a „2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére” pályázatot nyújtson be Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a Magyar Államkincstár felé. Elfogadták az önkormányzat 2015. évi működési tartalékáról szóló előterjesztést is, amely szerint ezt a költségvetési tartalékot előirányzat-átcsoportosítással 500 ezer Ft-tal megemelik.

Támogatták az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) hatósági véleményezése tárgyában írt előterjesztést is.

Az I. világháborús emlékmű felújítása tárgyában az önkormányzat honlapján is szavazhattak a pusztaszabolcsiak, valamint polgármesteri tájékoztató fórum keretében is kinyilváníthatták véleményüket. A több csatornán is kikért lakossági véleményeket összegezve a képviselő-testület úgy döntött, hogy az emlékmű a jelenlegi helyén kerül felújításra.

Pusztaszabolcs, 2015. június 25.

 

Csányi Kálmán

polgármester

 
Vihar miatt másodfokú riasztás Fejér megyében Nyomtatás E-mail

Heves zivatar és felhőszakadás veszélye miatt másodfokú, narancs riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Fejér megye egyes járásaira július 8-án, szerdán délután. Az előrejelzés szerint az érintett területeken közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar, károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében, továbbá intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

További tájékoztatást itt olvashatnak.

 
ITS - lakossági fórum Nyomtatás E-mail

Lakossági fórumon ismertették csütörtök délután Pusztaszabolcs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A munkaanyag előzetesen mindenki számára elérhető volt a város honlapján. A helyi lakosok így konkrét javaslatokkal, kiegészítésekkel érkeztek. Paál Huba önkormányzati képviselő a kialakítandó új vasúti nyomvonal mellé ökológiai és zajvédelmet biztosító természetes védőfal (fák, cserjék, növényzet) kialakítását javasolta. A jelenlévők közül többen is a két városrészt összekötő vasúti gyalogos és kerékpáros aluljáró tervezését és megvalósítását vetették fel. Neikl-Ladány Ágnes, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület elnöke a közösségi terek létrehozását javasolta. Az ITS munkacsoport részéről Tapasztó Dénes és Tóth Róbert kiemelték, hogy a középtávú - 7-15 évre szóló -  stratégia alakításában a pusztaszabolcsiak igen aktívan vesznek részt. Ez az aktív közreműködés azért is lényeges, mivel az ITS valójában annak megjelenítése, hogy 10-15 éves távlatban mit szeretne az adott település megvalósítani és ehhez milyen forrásokat lehet hozzárendelni. A fórumot sikeresnek és hasznosnak értékelték a munkacsoport tagjai. Az elhangzott javaslatokat a fórum közben már beleépítették a munkaanyagba. Az önkormányzat ezúton is köszöni a pusztaszabolcsiak véleményét és javaslatait.

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ

Joomla extensions by Siteground Hosting