Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs
Tájékoztató útjavítási munkálatokról Nyomtatás E-mail

A DUNA-VIA Kft. kivitelezésében megkezdődtek a rózsadombi utcák útjavítási munkái. A munkálatok 3710 m hosszban, 4,5 m szélességében történnek az érintett szakaszokon. A gréderezés után zúzalékot terítenek, majd ezt tömörítik. Az önerős, s már kivitelezett 3 utcaszakasz kőzúzalékos burkolatának tömörítése is része a beruházásnak. Kérjük az érintett utcák lakóit, hogy szíveskedjenek együttműködni az útjavítást követő állagmegóvásban a vízelvezető árkok rendszeres karbantartásával valamint ahol ezek az árkok hiányoznak, ott a kialakításukkal. Fontos, hogy az arra közlekedők gépjárműveikkel 30 km/h sebességnél gyorsabban ne haladjanak. Az útjavításnak és a gondos állagmegóvásnak köszönhetően Pusztaszabolcs útjai negyedének járhatósága a következő időszakra biztosított lesz.

 
Új kerékpártárolók a vasútállomás előtt Nyomtatás E-mail

Az önkormányzat azoknak a pusztaszabolcsiaknak a kérésére kezdett hozzá a kerékpártárolók kihelyezésének előkészítésébe, akik naponta a vasútállomásról utaznak tovább munkába, iskolába, ügyeiket intézni. A polgármester kérésére az önkormányzat műszaki csoportja több cégtől kért árajánlatokat, valamint internetes kutatást is végzett a kérdésben. Több lehetőséget is megvizsgálva, a helyi lakosok igényeit legjobban kiszolgáló 8 állásos kerékpártároló elhelyezését tartotta a képviselő-testület a legcélszerűbbnek. A kivitelező a legkedvezőbb árajánlatot adó LÉDEM 2000 Kft. volt. Kovácsné Varga Ildikó, az önkormányzat műszaki referense elmondta, hogy az intézkedéssel a vasútállomáson a kerékpárok kulturáltabb elhelyezése valósult meg. A helyszín kijelölését az is befolyásolta, hogy a kerékpártárolók használatát videokamera is figyelheti.

 
ITS - egyeztetés a civilekkel Nyomtatás E-mail

Pusztaszabolcs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálati munkaanyagáról egyeztettek ma délután a Polgármesteri Hivatal Dísztermében a helyi civil szervezetek képviselőivel. Az ITS készítői részéről Tapasztó Dénes és Tóth Róbert ismertette a megjelentekkel az átfogó valamint a tematikus célrendszert. A jelenlévők aktív részvételének köszönhetően a SWOT-analízist pontosították. A civilektől péntekig várják az így kiegészített anyaggal kapcsolatban az írásbeli észrevételeket, javaslatokat.

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a település középtávon elérendő céljait és az azok megvalósítását szolgáló fejlesztéseket, beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. Az ITS hozzájárul ahhoz, hogy a város az Európai Unió 2014 utáni kohéziós politikájának céljaihoz és beavatkozási logikájához, valamint az országos és megyei területfejlesztési és területrendezési tervekhez illeszkedő fejlesztéseket bonyolítson le. Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A stratégia megvalósítása akkor válik eredményessé, ha hozzájárul ahhoz, hogy a település a lehető leghatékonyabban tudja kihasználni fejlesztési lehetőségeit a 2014 – 2020 közötti időszakban. Az ITS alapvetően a település területére vonatkozik, de figyelembe veszi a város kapcsolatait szűkebb földrajzi környezetében is. Annak érdekében, hogy a stratégiában rögzített fejlesztések egyszerre szolgálják a település és a lakosság érdekeit, a dokumentum elkészítése során az önkormányzat a jövőben is rendszeresen egyeztetéseket fog lefolytatni a lakossággal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel és a helyi intézmények képviselőivel.

 
Szünetel az adonyi okmányiroda működése Nyomtatás E-mail

A Dunaújvárosi Járási Hivatal tájékoztatása szerint 2015. június 22. napjától megkezdődik az adonyi okmányiroda (2457 Adony, Rákóczi u. 21.) Kormányablakká alakítása. A kivitelezés várható időtartama: 2015. június 22. – 2015. augusztus 31. Ezen időszakban az okmányiroda működése szünetel, helyette a Dunaújvárosi Kormányablak (2400 Dunaújváros, Október 23. tér 1.) látja el feladatait. Időpontfoglalás és tájékoztatás kérése: 25/795-244.

 
Összefoglaló a 2015. június 8-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatairól Nyomtatás E-mail

A hétfői rendkívüli képviselő-testületi ülés a 4 napirendi pontból álló napirend-javaslat elfogadásával kezdődött. Ezt követően Csányi Kálmán polgármester köszöntötte a Szabolcs Vezér szobor elkészítésére pályázott Rochonczi István dunaújvárosi szobrászművészt. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot írt ki köztéri munkák (szobor, térinstalláció) létrehozására, melyek a település közterületén erősítik a település kulturális jelenét. A kiírás szerint előnyben részesülnek azok az alkotások, amelyek a helyszínre vonatkozó kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be. A képviselő-testület határozata alapján Szabolcs Vezér szobrát állítják fel. A szobor tervét Rochonczi István festő, szobrászművész készítette el, aki az előzetes helyszín bejárását követően a Városháza előtti téren (körforgóban) történő elhelyezést javasolta. A rendkívüli testületi ülésre már a szobor gipszmodelljével érkezett, amelyről a képviselők véleményt mondtak. A testület tagjai közül többen elismerték a művész előzetes alapos kulturális antropológiai illetve öltözettörténeti kutatásait. Ugyanígy pozitív várakozással tekintenek a szobor környezetében felállítandó kiegészítő elemekre, amelyek a szoborra segítenek a figyelmet irányítani. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtásához a - költségbecslés alapján - biztosítja a szükséges önrész mértékét, 1.741.170,- Ft-ot.

A következő napirendi pont a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról szóló KEHOP pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés volt, amelyet a testület támogatott.

Ezután a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők.

Az Agárdi Pop Stranddal együttműködési megállapodást köt Pusztaszabolcs Önkormányzata. Ennek alapján a 2015. évi kedvezmények igénybevétele érdekében 190.000 Ft + ÁFA díjat fizet, melyért a pusztaszabolcsi állandó lakosok 50% belépési kedvezményben részesülnek bizonyos koncert rendezvényeken. Ezekről honlapunkon rendszeresen tájékoztatjuk városunk lakóit. A támogatási összeg fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka.

Csányi Kálmán polgármester

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ

Joomla extensions by Siteground Hosting