Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs
Gyümölcsszedés Agárdon Nyomtatás E-mail

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2015. június 10. körül Agárdon ismét indul a gyümölcsszedés (közlekedés a cég buszával). Bővebb információt a Családsegítő Szolgálat nyújt. Jelentkezni lehet az Adonyi út 42. szám alatt, az intézményben. Telefon: 25/272-270. Minden érdeklődőt várunk! A munkavégzéshez szükséges: orvosi alkalmassági vizsgálat (a háziorvostól).

 
Bajnok lett Pusztaszabolcs Nyomtatás E-mail

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának hivatalos tájékoztatása szerint az AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály Dél U-21 csoportjában bajnok lett Pusztaszabolcs csapata. Gratulálunk!

 
Nemzeti Összetartozás Napja Nyomtatás E-mail

 

Június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját Magyarország Kormánya 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Az országgyűlés döntésének megfelelően az önkormányzat vette át a trianoni megemlékezés szervezését. A helyi általános és középiskola diákjainak - Rácz Andrea, Török Enikő, Molnár Máté, Bedőcs Attila - Trianon-témájú irodalmi művekből összeállított műsorát Kiss Kornélia közművelődés-szervező rendezte. Ezután Majda Benedek önkormányzati képviselő emlékező beszéde következett. Történeti visszatekintése után az összefogást emelte ki, a nemzet egységét, mint a megmaradás zálogát. A megemlékezés végén Csányi Kálmán polgármester, dr. Nagy Éva jegyző, Bartókné Piller Magdolna óvodavezető és Adorjánné Bozsódi Irén szociális intézményvezető helyezték el a Trianon-emléktáblánál a város koszorúját. Ezt követően a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület nevében Csuti Géza elnök és Horváth Zoltán önkormányzati képviselő koszorúzott.

 

 

 
Pedagógusnapi köszöntő Nyomtatás E-mail

Pedagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntjük városunk pedagógusait! Köszönjük áldozatos munkájukat és elhivatottságukat. Csányi Kálmán polgármester köszöntőjét itt olvashatják.

 
Összefoglaló a 2015. május 27-i képviselő-testületi ülés határozatairól Nyomtatás E-mail

A májusi képviselő-testületi ülés a 18 pontból álló napirend-javaslat elfogadásával kezdődött, majd Csányi Kálmán polgármester számolt be az áprilisi ülés óta történt eseményekről. Összefoglalta a 2015. április 30-i megbeszélést Bartókné Piller Magdolna óvodavezetővel a bölcsődei csoport kialakításáról. beszámolójában érintette a Motor Ördögei Barátai Egyesülettel közösen szervezett városi majálist és utalt arra, hogy a civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások tapasztalatairól külön napirendi pontként hangzik el tájékoztatás. A Türr István Képző és Kutató Intézet megkereste a polgármestert azzal a lehetőséggel, hogy az általános iskolát be nem fejezett felnőttek számára képzéseket szervezhetne az önkormányzat. Csányi Kálmán felkérte az igények felmérésére Adorjánné Bozsódi Irént, a Szociális Intézmény vezetőjét. Az időközben elkészült felmérés szerint azonban nincsenek elegen egy osztály indításához az azonos osztályt végzettek, így erre a képzésre Pusztaszabolcson nincs lehetőség. A DRV Zrt. Velencei Üzemegységének vezetőjével, Büki Leventével május 6-án folytatott egyeztetésen a csatornaproblémák megoldása, illetve a képviselő-testület által elfogadott ütemterv voltak a kiemelt témák. Hangsúlyos probléma egyes szakaszokon – pl. a Gárdonyi utcában - a tisztítóaknák hiánya, amely a hibaforrások felmérését is jelentősen gátolja. A polgármester megoldási javaslatot kért a hosszabb szakaszok feltárási technológiájára, valamint a Szabolcs pusztai lakók vízellátási problémájának megoldására. A DRV képviselője azt javasolta, hogy a Szabolcs pusztai fogyasztókat a Kastély utca-Gépállomás utca csatlakozásánál található gerincvezetékre kellene rácsatlakoztatni. A vasútfejlesztéssel kapcsolatos hatósági közmeghallgatásról Csányi Kálmán elmondta, hogy a NIF projektmenedzsere a vezető tervezőtől műszaki megoldást kért a képviselő-testület által felvetett gyalogos, kerékpáros átkelőhelyekre. Május 8-án valamint 15-én eboltás volt a polgármesteri hivatal parkolójában. A beszámolóhoz mellékelten a testület megkapta az E-ON válaszlevelét a közvilágítási problémákkal kapcsolatos önkormányzati bejelentésre. Az Európa-napról szólva a polgármester szóban is megköszönte a lebonyolításban közreműködő civil szervezetek munkáját. A polgármester beszámolóját az önkormányzati képviselők egyhangúlag elfogadták. A napirend előtti kérdések, interpellációk között Paál Huba képviselő megemlékezett a Pünkösd vasárnapján elhunyt Szalontai Jenőről és javaslatára testületi ülésen részt vevők egy perces néma felállással emlékeztek Pusztaszabolcs köztiszteletben álló néhai polgárára. Ezt követően Czöndör Mihály bizottsági elnök bemutatta a Hajrá Foci c. kiadvány friss számát, amelyben a pénteki rendezvényről megjelent egész oldalas cikkben számolnak be a Pusztaszabolcsi Vasutas SC és a Vasas SC 50 évvel ezelőtti mérkőzéséről rendezett megemlékezésről. Tüke László alpolgármester a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület tagjainak véleményét is tolmácsolta, amikor azt kérte, hogy az I. világháborús szobor maradjon a jelenlegi helyén. Amennyiben a június 1-jei lakossági fórumon is a megjelenők többsége ezt a véleményt fogalmazza meg, akkor a pusztaszabolcsiak döntése alapján az emlékhelyet eredeti helyén szeretnék pályázati pénzből felújítani. Simonné Zsuffa Erzsébet az általa, képviselői kerete terhére karitatív alapon rendezendő gyermeknap helyszínével kapcsolatban kérdezte a polgármestert, eddig hány alkalommal adott be képviselő rendezvényhelyszínnel kapcsolatos kérvényt. A polgármester válaszában elmondta, hogy eddig civil szervezetek és nem magánszemélyek szerveztek rendezvényt Pusztaszabolcson, a civilekkel pedig - ahogyan erről önálló napirendi pontban is tájékoztatást kap a képviselő-testület – az önkormányzat együttműködési megállapodásban rögzíti a helyszín használatának feltételeit, s a felelősséget. Amiatt azonban, hogy a rendezvény ne maradjon el, ebben az esetben is – ha a képviselő benyújtott írásbeli kérelmet – az önkormányzat biztosítani fogja a helyszínt a gyermeknapi rendezvény számára.

A testületi ülés ezután az elfogadott napirend szerint folytatódott. Elfogadták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának átfogó értékelését, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltató tevékenység értékelését is. A képviselők megköszönték a Szociális Intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját. Az önkormányzat civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások tapasztalatairól szóló értékelésének elfogadása után egyhangú határozattal fogadta el a képviselő-testület Pusztaszabolcs kommunikációs stratégiáját. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat közéleti és kulturális lapját, a Szabolcs Híradót a 2015 júniusi számtól a legkedvezőbb árajánlatot adó Quadrat 64 Kft.-vel készíti a város. A cél az, hogy a pusztaszabolcsiak egy igényesebb, szebb kiadványt vehessenek kézbe minden hónapban. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet megalkotását követően egyhangú határozattal alkotta meg a testület az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletet. Megerősítették, hogy a továbbiakban sem kell Pusztaszabolcson ezért fizetni. Egyhangú határozat született a helyi adórendeletek felülvizsgálata, valamint a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában is. Ezek után szintén egyhangú határozatok születtek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre vonatkozó pályázati lehetőség, valamint a leendő Hungarikum pályázati lehetőség tárgyában. Ez utóbbi pályázatot a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány fogja elkészíteni és benyújtani, a képviselő-testület támogató hozzájárulásával. Döntöttek arról a civil szervezeti javaslatról is, amely kezdeményezi, hogy a lakossági felvetéseket is építsék bele az Integrált Településfejlesztési Stratégiába. Az Erkel Ferenc utcai szenny-és csapadékvíz-elvezető rendszer tervezéséről szóló előterjesztés megszavazása után a képviselők egyhangú határozattal fogadták el az Integrált Településfejlesztési Stratégiához szükséges dokumentumokról szóló előterjesztést. Szintén egyhangúlag szavazták meg a Közép-Duna Vidéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló határozati javaslatot, valamint a polgármesteri hivatal 2015. évi igazgatási szünetéről szóló előterjesztést. Ennek alapján 2015. június 28.-július 3. között valamint 2015. december 28.-december 31. között a polgármesteri hivatalban az ügyintézés szünetel, csak ügyeletet tartanak. Az időpontokról jelen közleményen kívül mindig időben adunk tájékoztatást városunk honlapján valamint a Szabolcs Híradóban és az önkormányzati hirdetőtáblákon is.

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület az elismerő címek adományozásáról.

 

Csányi Kálmán

polgármester

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ

Joomla extensions by Siteground Hosting