Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Egyéb szervezetek

Árvácska Nyugdíjas Klub

A klub 1999. óta működik, jelenleg 25 taggal. Nem önálló egyesület, az önkormányzat segítségével működik. Független az intézményi formában működő nyugdíjas klubtól. Tagjainak kirándulásokat, egyéb változatos programokat szervez. A közösség részt vesz a megyei nyugdíjas egyesület programjain, dalaival fellép rendezvényeken, hetente összejövetelt tart a Petőfi teremben. Vezetőjük: Ondrus Józsefné.


Katolikus templom énekkara

A 2004-ben alapított és 10 tagú énekkar miséken, koncerteken lép fel előadásaival. Vezetője: Petrik Szilvia.


Moonlight tánccsoport

A csoport 2001 óta működik, jelenleg 25 taggal. A közművelődés-szervező által működtetett csoport. 2004 óta a székesfehérvári Spring Ball SE Verseny- és társastáncklub latin csoportja. A csoport helyi és kistérségi rendezvényeken rendszeresen fellép műsorával, valamint versenyeken vesz részt. Vezetője: Tóth Balázs. Jelentősebb eredményeik: 2006-ban az első országos versenyükön Hobby Bronz kategóriában kitűnő eredményt értek el. 2007-ben már Hobby Arany kategóriában indultak el a Standard és Latin táncokkal, és a verseny eredményeként 2 aranyéremmel tértek haza.
Moonlight tánccsoport fellépése

Show Girls Tánccsoport

A csoport 1995. óta működik, jelenleg 80 tagot számlál. Fellépnek a helyi és környező települések falunapi rendezvényein. 2006-ban a testvértelepülésen, Staufenbergben színesítették műsorukkal a helyi ünnepséget. Vezetője Královits Zita.

Show Grils tánccsoport fellépése

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album060.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ