Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Református gyülekezet Nyomtatás E-mail
A pusztaszabolcsi református gyülekezet egyre erősödő tevékenysége a hitéleten túl a település civil szervezeteiben kifejtett tevékenységében is megmutatkozik. A jelenleg mintegy 200 aktív hívő lelkésze Tverdota-Vass Edit Szeréna. Pusztaszabolcson 1935-ben épült a templom, előtte Iváncsa szórványa volt. 1940-től volt lelkésze a gyülekezetnek Széles Sándor személyében. 1969-től Szabadegyházáról, majd 1975-1982-ig Sárkeresztúrról gondozta a gyülekezetet Tóth Sándor lelkész. 1971-ben a Magyar utca és az Adonyi út sarkán lévő parókia eladásával a település elveszítette egy időre a lehetőségét, hogy helyben lakó lelkésze legyen. 1982-től ismét Iváncsa szórványaként működik, és egyre kevesebb az istentiszteletekre járók száma is. 1989-90-es év fordulatot hoz abban a vonatkozásban, hogy az Iváncsáról gondozó lelkész próbálkozik a hitoktatás iskolában történő beindításával. A kitartó munka meghozza gyümölcsét, és azóta két csoportban működik református hitoktatás a mindenkori iskolavezetés segítő szándékának is köszönhetően. Az 1990-es évek közepétől felpezsdül a hitélet, egyre többen vesznek részt az istentiszteleteken, jelenleg gyermekek, fiatalok, a középkorosztály és idősek egyaránt megtalálhatók az alkalmakon. A Biblia jobb megismerésérének igénye azt eredményezte, hogy 2005 szeptemberétől rendszeresen tartanak bibliaórát a MÁV iskolában. Örvendetes, hogy az évekig szünetelő esküvők száma is növekszik. Szinte minden második esztendőben van konfirmáció a pusztaszabolcsi kistemplomban, és a karácsonyi ünnepélyen résztvevők száma is növekvő tendenciát mutat. A nagyközségben élő, ám szórványként létező kis gyülekezet nagy vágya, hogy helyben lakó lelkésze legyen. További információ: http://pusztaszabolcsireformatus.hu/
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album070.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ