Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia Nyomtatás E-mail
Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Pusztaszabolcson a múlt század első felében a vasúti pályaudvar fejlődésével, a lakótelep kialakításával egyre nagyobb igény jelentkezett a rendszeres lelkipásztori szolgálat ellátására. 1925-ben még csak havonként tartottak szentmisét az iskolában, 1928 karácsonyán már barakk-kápolna állt, az egyházközség pedig helyi káplánsági rangot kapott, önálló anyakönyvezéssel. Az első helyben lakó káplán Halmos Béla, őt Paróczay Sándor követi 1931-től, aki megkezdi a plébánia szervezését.
Zichy Lívia Klára grófnő földet adományoz a plébániának, ahol vitéz Irsy László budapesti építész tervei szerint kezdődik meg az építkezés 1936. október 1-jén. 1942. november 5-én, Szent Imre ünnepén került sor a templom felszentelésére, amit Shovy Lajos megyéspüspök végzett.
Az oltárt Nordio Nazareno olasz kőfaragó mester műhelye készítette, az oltárképet Konrád Ignácz budapesti művész festette. Az esztergomi ferencesektől vásárolt orgona szállítását és felállítását Tattinger János érsekújvári orgonaszerelő végezte. A hangszer az ötvenes évek végén már igen rossz állapotban volt, ezért teljes belső kicserélése mellett döntöttek, de a terv meghiúsult, így a régi orgona megmenekült. 2002-ben a Nemzeti Kulturális Alap műemlékorgona-restaurálási programja segítségével kezdődhetett meg az orgona megmentése. A település több év alatt mintegy 10 millió forintot fordított a célra, így 2004-ben eredeti formájában került ismételt használatba. 2003-ban a Kulturális Örökség Hivatala műemlékké nyilvánította. A hangszer Magyarország legrégebbi (kora barokk) és legteljesebb állapotban megőrződött kétmanuálos, hátuljátszós nagyorgonája, amelyet Liszt Ferenc is használt. Az orgonát Budapesti Ferences rend adományozta Pusztaszabolcsnak, hangzása különleges, értéke felbecsülhetetlen. Az orgona érdekessége, hogy a felújítás előtt két részből állt – ez a Pusztaszabolcsra történt szállítás eredménye volt – míg a felújítás során a két részt egymásra emelték, így ma már eredeti formájában tekinthető meg a hangszer. Ennek érdekében a templomon belső átalakítást is végeztek. A hangszer most ismét eredeti szépségében pompázik, a Pažický-féle átalakítással (1778) létrejött állapotába visszaalakítva.
A Pusztaszabolcsi Plébánia a Székesfehérvári Egyházmegye plébániai központjai között szerepel, működése teljes, minden nap van szentmise, illetve minden egyházi ünnepet liturgia szerint megtart. Az egyházi feladatokat a helyben lakó plébános – Baltási Nándor – látja el, aki tevékenységével a helyiek mellett Besnyő és Beloiannisz település hívő közösségét is szolgálja. A templom évente 13 alkalommal ad otthont orgonahangversenynek, egyházközségi és általános iskolai hitoktatást tart, a cserkész csoport 25 főt számlál. Önkormányzati támogatással tartja fenn a Boldogasszony Közösségi Házat, amely változatos (baba-mama klub, torna, tánc, Polgári Egyesület előadásai, fogyatékosok találkozója, községi karácsonyi és húsvéti műsor, egyházközségi találkozó fiatal házasok és gyermekeik részére) települési programok helyszíne. Az Egyházközség megrendezi az immár hagyományos hangversenysorozatot, amely 13 koncertből áll. Újdonság, hogy idén 4 napos mesterkurzust is tartanának „Liturgikus orgonajáték- és improvizáció mesterkurzus Pusztaszabolcson” címmel, melynek vezetője Kovács Róbert, a Bécsi Zeneművészeti Egyetem tanára lesz.
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album028.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ