Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
ITS - egyeztetés a civilekkel
2015. június 10. szerda, 14:19

Pusztaszabolcs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálati munkaanyagáról egyeztettek ma délután a Polgármesteri Hivatal Dísztermében a helyi civil szervezetek képviselőivel. Az ITS készítői részéről Tapasztó Dénes és Tóth Róbert ismertette a megjelentekkel az átfogó valamint a tematikus célrendszert. A jelenlévők aktív részvételének köszönhetően a SWOT-analízist pontosították. A civilektől péntekig várják az így kiegészített anyaggal kapcsolatban az írásbeli észrevételeket, javaslatokat.

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a település középtávon elérendő céljait és az azok megvalósítását szolgáló fejlesztéseket, beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. Az ITS hozzájárul ahhoz, hogy a város az Európai Unió 2014 utáni kohéziós politikájának céljaihoz és beavatkozási logikájához, valamint az országos és megyei területfejlesztési és területrendezési tervekhez illeszkedő fejlesztéseket bonyolítson le. Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A stratégia megvalósítása akkor válik eredményessé, ha hozzájárul ahhoz, hogy a település a lehető leghatékonyabban tudja kihasználni fejlesztési lehetőségeit a 2014 – 2020 közötti időszakban. Az ITS alapvetően a település területére vonatkozik, de figyelembe veszi a város kapcsolatait szűkebb földrajzi környezetében is. Annak érdekében, hogy a stratégiában rögzített fejlesztések egyszerre szolgálják a település és a lakosság érdekeit, a dokumentum elkészítése során az önkormányzat a jövőben is rendszeresen egyeztetéseket fog lefolytatni a lakossággal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel és a helyi intézmények képviselőivel.

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album054.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ