Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Új kerékpártárolók a vasútállomás előtt
2015. június 16. kedd, 14:04

Az önkormányzat azoknak a pusztaszabolcsiaknak a kérésére kezdett hozzá a kerékpártárolók kihelyezésének előkészítésébe, akik naponta a vasútállomásról utaznak tovább munkába, iskolába, ügyeiket intézni. A polgármester kérésére az önkormányzat műszaki csoportja több cégtől kért árajánlatokat, valamint internetes kutatást is végzett a kérdésben. Több lehetőséget is megvizsgálva, a helyi lakosok igényeit legjobban kiszolgáló 8 állásos kerékpártároló elhelyezését tartotta a képviselő-testület a legcélszerűbbnek. A kivitelező a legkedvezőbb árajánlatot adó LÉDEM 2000 Kft. volt. Kovácsné Varga Ildikó, az önkormányzat műszaki referense elmondta, hogy az intézkedéssel a vasútállomáson a kerékpárok kulturáltabb elhelyezése valósult meg. A helyszín kijelölését az is befolyásolta, hogy a kerékpártárolók használatát videokamera is figyelheti.

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album036.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ