Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
A 2017. május 12-i közmeghallgatásról
2017. május 22. hétfő, 07:30
Csányi Kálmán polgármester köszöntötte Pusztaszabolcs Város érdeklődő lakosságát és a Képviselő-testület 7 tagját. Sajnos az megjelentek száma még mindig nem volt túl jelentős, de ez a rendkívül esős délutánnak is köszönhető.
Az első napirendi pontként a 2016. év várospolitikai eseményeiről volt szó. A polgármester részletesen tájékoztatta a megjelenteket, arról, milyen változások történtek a hivatalban, milyen beruházásokat és be nem tervezett felújításokat végeztek el a tavaly évben. A beszámolót elfogadta a Képviselő-testület.
A 2016. évi zárszámadásról szóló tájékoztatót szintén elfogadta a testület. Kivetítőn, táblázatokba szedve kaphatott betekintést a jelenlévő a hivatal és az önkormányzat költségvetésébe.
Széleskörű tájékoztatást kapott a hallgatóság a 2017. év várható feladatairól, melyet egyöntetűen elfogadott a Képviselő-testület. Szintén projektoros kivetítéssel táblázatokba szedve kaptak átfogó és részletes információt a már elnyert Településfejlesztési Pályázatokról, és a még várható, vagy elbírálás alatt lévő pályázatokról is.
A helyi környezet állapota volt a kötelező napirendi pont. Szóba került a szennyvíz elvezetők, a talajterhelési díj, a helyi rendelet az égetésről, Pusztaszabolcs minőségi levegőváltozása.
Következő pontként közérdekű kérdéseikkel és javaslatokkal állhattak elő a jelenlévők, polgármestertől minden feltett kérdésre választ kaptak a lakosok. Felszólalt Szajkó János, Fakó Úr, Beslényi Ildikó, Bukovi Pál és Mézes József. A közmeghallgatás hanganyagát megtalálják a holnapon.

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album031.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ