Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Választási Hirdetmény
2010. augusztus 13. péntek, 10:45
Értesítjük a polgárokat, hogy helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdés, illetve 9.§ (3) bekezdés a/ pontja alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, illetve polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. A közszemlére tett névjegyzék készítésének időpontjában a pusztaszabolcsi választópolgárok száma 5058 fő. Ennek megfelelően tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati választásokon jelöltként az indulhat
  • települési képviselőnek, aki legalább 51
  • polgármesternek, aki legalább 152
érvényes ajánlószelvényt gyűjt össze
Az összegyűjtött ajánlószelvényeket legkésőbb 2010. szeptember 3-án 1600 óráig lehet a Polgármesteri Hivatalba (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) eljuttatni, ahol a jelöltek a bejelentkezési nyomtatványt is ki tudják tölteni. Bejelentkezési nyomtatványok átvehetők a Hivatal titkárságán (14. számú iroda). A jelölő szervezetek jelöltjeinek ügyelni kell arra, hogy a jelölő szervezet mellett a szervezet meghatalmazottjának illetve képviselőjének is alá kell írnia a bejelentkezést.
Tájékoztatjuk a polgárokat, hogy a választópolgár jelölési fajtánként csak egy jelöltet vagy egy listát ajánlhat és csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést. Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el. Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával lehet. Az ajánlás nem vonható vissza. Aki a jelöltet többször ajánlotta, vagy több jelöltet ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
További információk érhetők el az Országos Választási Iroda honlapján: 'www.valasztas.hu'
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album070.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ