Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Karácsonyi fények városunkban
2014. december 23. kedd, 10:23

2014. december 18-án a Településfejlesztési Bizottság tagjai (Horváth Zoltán, Csiki Szilárd, Sztupa Gergely) és Hambalgó László, a Polgárőr Egyesület elnöke, valamint Csányi Kálmán polgármester megtekintették az ingatlanok karácsonyi díszítését. 
A legszebb karácsonyi díszvilágításról emléklapot kapott: Vágó Béla és Vágóné Bulyáki Erika (Velencei út 80/1.) Emléklapot kapott még Szabó Sándor és Márki Éva (Ady E. u. 30.), Czövek Imre és Czövek Imréné (Szilágyi u. 15.), valamint Bogár István és Bogár Istvánné (Ady E. 41/1.).
Kiemelkedő díszítésűnek találta a következő ingatlanokat is:
Polákovicsné El Kharaba Zsuzsanna (Rövid u. 13.), Csanádi József (Széchenyi I. u. 58.), Pupp József (Zrínyi M. u. 33/2.), Nagy Miklós (Széchenyi I. u. 89/1.), Gyöpös József (Mikszáth K. u. 39.).
A vállalkozói ingatlanok között:
Bognár Anett (Mátyás király u. 79.), Feri Bolt (József A. u. 18.), Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertára (Velencei út 65.).

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album041.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ