Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Összefoglaló a 2015. április 29-i képviselő-testületi ülés határozatairól
2015. április 30. csütörtök, 12:41

 

A szerdai képviselő-testületi ülés a 31 pontból álló napirend-javaslat elfogadásával kezdődött, majd Csányi Kálmán polgármester számolt be a márciusi ülés óta történt eseményekről. Összefoglalta a 2015. március 27-i egyeztetés eredményeit a tervezett vasútfejlesztés kapcsán, amely szerint a vasútfejlesztés után felhagyandó vasúti nyomvonal környezetének újragondolása szükséges. A 2015. március 31-én a Stadler Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójával közösen tartott lakossági tájékoztató fórum eredményeként a Magyar utcai platánfákat nem kellett kivágni, az azóta már lezajlott –április 17-18-i - lombkorona-igazítással is megoldhatóvá vált a környezet rendezése. A 2015. április 7-én Székesfehérváron a belga nagykövetség részvételével lezajlott kiállítás-megnyitó alkalmával a polgármester szóbeli tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy az I. világháború centenáriumi megemlékezéseihez kapcsolódóan 2015 őszén az illetékes honvédelmi tárca pályázatot ír ki a világháborús emlékhelyek felújítására. Ezzel kapcsolatosan előzetesen szükséges lesz a pusztaszabolcsi emlékmű területi helyzetének rendezése. A szobor elhelyezése kapcsán a lakosság véleményét is kikéri az önkormányzat több kommunikációs csatornán is. A május 9-i - uniós nappá kibővített – tűzoltónap előkészületeinek egyeztetése folyamatos az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. A pusztaszabolcsi városi majális megrendezésére együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat és a rendezvényt előkészítő egyesület. Az önkormányzat gazdasági programjának véleményezésére az egykori önkormányzati képviselők bevonásával egyeztetést kezdeményezett a polgármester. Az érkezett javaslatok átvezetésre kerültek a jelenlegi képviselő-testületi bizottságok elé került anyagban.

A 2015. április 20-i dunaújvárosi egyeztetésen a Közlekedéstudományi Intézet meghallgatta a polgármester javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Pécsre közlekedő Intercity szerelvények álljanak meg városunkban is, valamint indítsanak naponta 19 órakor autóbuszjáratot Velence és Pusztaszabolcs között.  Beszámolóját az önkormányzati képviselők egyhangúlag elfogadták.

A testületi ülés ezután az elfogadott napirend szerint folytatódott. Elfogadták az önkormányzat 2014. évi zárszámadását. Módosították a Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséről kötött szerződést. A Szabolcs Nyári Fesztivál előkészületeiről meghallgatott beszámolót követően elfogadták Kiss Kornélia közművelődés-szervező, valamint a védőnői szolgálat 2014. évi beszámolóját is. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a védőnők áldozatos munkájáért. A képviselők döntöttek a Pusztaszabolcs Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról, valamint a bölcsődei csoport kialakításáról is. A műfüves focipálya világításának fejlesztési lehetőségére is rábólintott a testület. Ezt követően a széleskörű egyeztetésen – előző önkormányzati képviselők bevonásával is megvitatott – önkormányzati gazdasági programról szavaztak a képviselők, amelyet elfogadott a testület, így a 2019-ig tartó gazdasági program biztosítja a város zökkenőmentes működését és a fejlesztés irányait. Az anyag rövidesen honlapunkon is elérhető lesz. A József Attila Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítására tett előterjesztések elfogadása után a városi szennyvízhálózat infiltrációs (talajvíz-betörés) problémáinak intézkedési tervéről tárgyaltak a képviselők. Városunkban az egyik leginkább közérdeklődésre számot tartó téma megvitatása következett ezután a napirendben: a kőzúzalék burkolatú belterületi utak javítási munkáiról szóló előterjesztés. Erről részletesen külön cikkben számolunk be a későbbiekben. A Facebook-on is rendszeresen megjelenő téma, a kerékpártároló elhelyezése is szerepelt az ülés napirendjén. A testület elfogadta a 6 db nyolcállású kerékpártároló kihelyezéséről szóló határozatot, amelyről továbbiakat a közeljövőben honlapunkon olvashatnak. Az NKA által kiírt szoborpályázat lehetőséget adna, hogy városunkban Szabolcs Vezérnek is köztéri alkotás állítson emléket. Az erről szóló pályázati lehetőség ismertetése mellett a közétkeztetés infrastrukturális fejlesztésére is pályázati úton kínálkozik lehetőség, amelynek részleteit szintén a képviselők elé tárta a polgármester. Mindkét javaslatot támogatta a testület. Dr. Nagy Éva jegyző a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítására tett javaslatot, amely üveggyűjtő hulladékszigetek számának növelésével teszi szebbé, tisztábbá, élhetőbbé a várost. Előterjesztése szerint, 6 ilyen szelektív szigetet alakítanak ki Pusztaszabolcson. A 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatása keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül a Gyermekjóléti Szolgálat kiválasztása alapján a 80 legrászorultabb gyermek nyári étkeztetését 53 munkanapon keresztül vállalja az önkormányzat, ingyenesen.

Az ülés végén a polgármester szóbeli előterjesztésére a márciusi képviselő-testületi ülésen bizottsági tagságaikról lemondott három képviselő helyére a következő tagokat választották meg: a pénzügyi bizottságba Paál Huba helyére Majda Benedeket, a humán bizottságba Simonné Zsuffa Erzsébet helyett Horváth Zoltánt, a Településfejlesztési és Értéktár bizottságba Csiki Szilárd helyére Kovács Dénest.

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album070.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ