Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Általános tájékoztatók
összevont jelentés személyszállításról 2016-ban
2017. június 07. szerda, 14:14
összevont jelentés személyszállításról 2016-ban
 
Tájékozatás brucelózistól mentes minősítéshez
2017. június 06. kedd, 08:49
Tájékoztatás brucellózistól való mentes minősítés fenntartásának feltételéről
 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre
2017. március 28. kedd, 10:34
puszaszabolcs - cmer

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghívja Önt 2017. március 29-én (szerdán) 16.15-kor tartandó ülésére.
A Napirend-tervezetet itt olvashatja el.
 
Pályaépítési munkák
2016. június 06. hétfő, 10:33

A MÁV Zrt. Személyszállítási Igazgatóságának Pusztaszabolcsot érintő munkálatairól itt és itt tájékozódhat.

 
Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallásának rendjéről
2016. május 24. kedd, 12:53

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2016. évi iparűzési adó bevallás benyújtásának határideje: 2017. május 31. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat iparűzési adó beszedési számla száma: 11736037-15361844-03540000. Az iparűzési adó bevallási nyomtatványok innen letölthetők. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról itt olvasható.

 
Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója
2015. február 06. péntek, 08:54

A Magyar Nemzeti Bank, valamint a Belügyminisztérium tájékoztatást adott ki, arra vonatkozóan, hogy 2014. decemberétől fogalomba bocsátotta a megújított 10 ezer forintos bankjegyet. Annak érdekében, hogy a lakosság minél szélesebb körű támogatása megvalósuljon, az MNB információs anyagot készített, amely a lakosság tájékoztatását és az új bankjegy megismerését és biztonságos azonosítását szolgálja. A kibocsátott bankjeggyel kapcsolatos információk itt olvashatóak.

 
Játszótér használattal kapcsolatos információk
2013. július 17. szerda, 08:17

A Római Katolikus Templom melletti parkban épült játszótér és pihenőpark megóvása érdekében a játszótéri eszközök használatára vonatkozóan elkészítésre került egy szabályzat. A Szabályzat részletesen meghatározza milyen feltételekkel és körülmények mellett vehetőek igénybe a játék eszközök úgy, hogy azok állaga ne romoljon, valamint a gyermekek biztonsága is garantálható legyen. A szabályzat itt letölthető.

 
Az Iváncsai tanuszodával kapcsolatos peres eljárás tájékoztatója
2013. március 21. csütörtök, 10:10

A Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által a Kistérségi tanuszoda ügyében indított peres eljárásban 2012. áprilisában hozták meg a II. fokú ítéletet. A Tanuszoda ügyében hozott II. fokú ítélet a lakosság számára elérhető a Könyvtár és Művelődési Házban (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.), a bírósági ítéletet bárki elolvashatja, de a Könyvtárból nem kölcsönözhető ki, továbbá az itt olvasható az ítélet.

 
Tájékoztató az illegális hulladékégetés kockázatairól
2012. október 03. szerda, 09:51

Az Országos Környezet-egészségügyi Intézet tájékoztató anyagot készített az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól. A tájékoztató anyag a lakosság figyelmét kívánja felhívni az illegális hulladékégetés ártalmaira. A teljes információs anyag itt olvasható.

 


Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album080.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ