Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Helyi adózással kapcsolatos nyomtatványok


Bevallás tárgya                                                                                              Nyomtatvány neve


1 Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóhoz  
2 Helyi iparűzési adóbevallás 2011. adóévről  
3 Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről HIA2012
4 Helyi iparűzési adóbevallás 2013. adóévről HIA2013
5 Helyi iparűzési adóbevallás 2014. adóévről HIA2014
6 Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről HIA2015
7 Helyi iparűzési adóbevallás 2016. adóévről HIA2016
8 Helyi ideiglenes iparűzési adóbevallás HIIA
9 Bevallás az iparűzési adóelőleg kiegészítéséről HIAE
10 Talajterhelés díj bevallás a 2015. évről BTD2015
11 Magánszemély kommunális adóbevallás  
12 Megállapodás magánszemély kommunális adóbevallásához  
13 Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről  

A dokumentumokat letöltheti, majd kinyomtatva és kitöltve azok benyújthatóak - egyenlőre csak személyesen.
Megjegyzés: A dokumentumok megtekintéséhez az Acrobat Reader program szükséges, melyet ingyenesen letölthet innen.

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album065.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ