Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Intézmények bemutatása - Oldal 3 Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Intézmények bemutatása
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
Minden oldal

Középiskolai képzés

Középiskolai és felső-közép fokú képzést egy intézmény folytat az Adonyi kistérségben, a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
Az intézményt 1963-ban alapította a megyei tanács. Alaptevékenysége az iskolai rendszer szerinti középfokú oktatás, a szakképzés, kollégiumi ellátás, míg melléktevékenység az iskolarendszeren kívüli szakképzés.

A középiskola

A középiskola alapításakor mezőgazdasági szakközépiskolaként jött létre és a helyi, valamint a környékbeli fiatalokat az akkor átszervezett mezőgazdaság középvezetőivé képezte ki. Az iskola önálló épületének elkészülte után indult be a gimnáziumi tagozat 1969-ben. Ebben az évben vette fel az intézmény Velinszky László nevét, majd 2003-ban keresztelték át Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumra. A közgazdasági szakközépiskolai képzés 1970-ben indult. A szabadegyházai Szeszipari Vállalat szakemberigényének kielégítésére az iskolát szeszipari szakmunkásképzésre is felkérték. A gazdasági változások az iskolai képzést erőteljesen befolyásolták. A seregélyesi, a velencei mezőgazdasági szakmunkásképző intézetek megerősödése a mezőgazdasági gépszerelő profilt elsorvasztotta. A szabadegyházai szeszgyár szakmunkásállományának kialakulása szeszipari szakmunkásképzés befejezését eredményezte. Az iskola 1999 szeptembere óta megyei fenntartásban működik.
Az 1985-ös tanévtől az iskola szakközépiskola és gimnáziumként működött. A hagyományos négyosztályos gimnáziumi oktatást 1995-ben az intézmény abbahagyta, de azóta az 1993-ban hatosztályos gimnáziumi képzést újraindították.
Iskolai rendszer szerinti képzés:

 • szakközépiskola
  közgazdasági szakmacsoportos alapozó képzés (9-12. évfolyam)kereskedelmi-marketing szakmacsoportos alapozó képzés (9-12. évfolyam)
  közgazdasági, valamint kereskedelmi-marketing szakmacsoportos alapozó képzéshez tartozó szakképzés (13-14. évfolyamok)
 • gimnázium
  hatosztályos gimnáziumi képzés (7-12. évfolyam)
  négyosztályos gimnáziumi képzés (9-12. évfolyam)
 • felnőttképzés
  levelező tagozaton (11-13. évfolyam)


Az Adonyi kistérség egyetlen középiskolája a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felnőttképzéssel is foglalkozik, mely 2004-ben vált akkreditált felnőttképzési intézménnyé. 2006-ban nagy sikerrel pályáztak a Lépj egyet előre! programban, a kistérségben élők közül közel 200 főnek készítették el a pályázatát. Jelenleg az új OKJ szerint alakítja képzéseit, illetve dolgozik egy EDCL vizsgaközpont kialakításán: ez azt jelenti, hogy Európai Uniós Gazdasági Oklevél megszerzésére készítik fel a hallgatókat, illetve vizsgáztatják őket. Segítik az álláskeresést (önéletrajz, motivációs levél készítése, felkészülés állásinterjúra, Start kártya kiváltása, Alkalmi munkavállalási kiskönyv, stb.).
Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzések:

 • ABC eladó számítógépes pénztárgép-kezelői tanúsítvánnyal
 • Kereskedő-vállalkozó számítógépes pénztárgép-kezelői tanúsítvánnyal
 • Marketing- és reklámügyintéző
 • Marketing- és reklámmenedzser
 • Környezetvédelmi szakelőadó
 • Számítógépes szoftverüzemeltető
 • Társadalombiztosítási ügyintéző
 • Logisztikai ügyintéző

A középiskolai tanulók 47%-a nem helyi lakos. Százhalombattáról és más ipari városokból csupán a tanulók 10%-a érkezik, a többiek jellemzően a megye környező községeinek diákjai. Jelentős a szakközépiskola és szakképzési osztályokban a Sárbogárd és térségéből érkező tanulók száma, míg Székesfehérvár, illetve Mór térségéből csak egy-egy tanuló érkezik évfolyamonként. Előfordul, hogy a Tolna megyei Simontornyáról, a Veszprém megyei Várpalotáról, vagy a Pest megyei Érdről is jelentkeznek felvételizők.

A középiskola vonzáskörzete

  

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album077.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ