Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Intézmények bemutatása - Oldal 4 Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Intézmények bemutatása
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
Minden oldal
Artemisz Nyelviskola

A nyelviskolát a Nea Artemisz Nyelvoktató Központ Kft. (Székhely: Pusztaszabolcs, Szent István u. 1.) működteti. A nyelviskolát 2004-ben alapították, tanulóinak száma: kb. 200 fő, a hallgatók lakóhelye jellemzően: Pusztaszabolcs, Adony, Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Perkáta, Szabadegyháza. A nyelviskola kiemelkedő térségi szereppel rendelkezik. Az oktatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, magyar mint idegennyelv. Az alkalmazottak száma 4 fő + 6 tanár vállalkozóként foglalkoztatva. Akkreditált nyelvvizsgahely, 2007 márciusától engedélyük van, hogy a Pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskolában állami nyelvvizsgáztatást végezzenek. Az iskola 2006 novemberében Európai Nyelvi Díjas minősítést kapott, ezáltal ajánlott nyelviskola lett az EU minősítés alapján. 2006 novemberétől: „Tündér-vonat játszóház és gyermekmegőrző”-t indítottak. Hétvégén és nyelvórai foglalkozások alatt bonyolít nagyobb forgalmat. (www.neaartemisz.hu)

Kulturális- és művelődési intézmények

Az alap és a középfokú oktatási intézmények mellett a kultúra közvetítésében és a nevelésben Pusztaszabolcson jelentős szerep hárul a művelődési intézményekre, kultúra közvetítőkre.

Művelődési ház, könyvtár, Közösségi Ház

Az önkormányzat fenntartásában működik a művelődési ház. Az épületben található a „Petőfi terem” elnevezésű közösségi színtér, melyet az önkormányzati alkalmazásban álló közművelődés-szervező üzemeltet, valamint a könyvtár. A Petőfi terem 100 fő befogadására alkalmas. A nagyközségi könyvtár 2003 októberéig a Polgármesteri Hivatal telephelyeként működött, azt követően részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szervként vesz részt a település művelődéspolitikai céljainak elérésében.
Az önkormányzat és lelkes könyvtárosa mindent megtesz a könyvtár népszerűségének növelésére. Pályázatokkal, versenyekkel, iskolai ösztönzéssel javítják az elfogadottságot. Az állománygyarapítás folyamatos, a könyvtárellátóval zavartalan a kapcsolat. Az intézmény az általános könyvári feladatai mellett a nagyközség egyik közművelődési centrumává nőtte ki magát. 2004-től részt vesz az e-Magyarország programban, ingyenes Internet használatot biztosítva a látogatóknak 2 számítógépen.
A könyvtárban számos kulturális és oktatási célú rendezvényt szerveznek:

  • Könyvtárbemutatók
  • Író- és olvasó találkozó
  • Játékversenyek
  • Könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozások

A Közösségi Ház a Katolikus Egyház és a Pusztaszabolcsi önkormányzat közösen finanszírozott létesítménye. Felújítási költségeit – 20 millió Ft-ot – 50-50%-ban az egyház és az önkormányzat adta össze 2003-ban. A ház működési költségeinek felét (évi 500 e Ft-ot) is az önkormányzat fizeti. A felújítás óta a Közösségi Ház a helyi kulturális élet egyik központjává vált, ez lett a pusztaszabolcsi egyesületek, klubok működésének egyik fő színtere. A házban is működik e-Magyarország pont.
A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületének első emeleti aulájában állandó kiállításként helytörténeti gyűjtemény tekinthető meg. 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album053.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ