Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Intézmények bemutatása - Oldal 7 Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Intézmények bemutatása
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
Minden oldal
Igazgatási és rendészeti szervek intézményei

Rendőrség, Polgárőrség

A településen körzeti megbízotti iroda működik 2002 óta két rendőrrel. Az iroda a Dunaújvárosi rendőrkapitányság működési körzetéhez tartozik. Pusztaszabolcson a növekvő lakosságszám szükségessé tette, hogy önkormányzati szerepvállalással második körzeti megbízotti státusz létesüljön.
A rendőrség munkáját nagyban segíti a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület, mely a prevención túl a bűncselekmények és elkövetők felderítésében is aktívan közreműködik. A tagok száma stabilan 40 fő körül alakul. A polgárőrség az Országos Polgárőr Szövetség nyilvántartásba vett rendes tagja. Eszközeik beszerzését és fenntartását az önkormányzat támogatja. A polgárőrök saját gépjárműveiket és telefonjaikat használják.
Fertőzöttség szempontjából a közbiztonság helyzete Pusztaszabolcson évről évre javul, és kiemelt bűncselekmények száma jelentősen elmarad az országos és a térségi adatoktól.

önkéntes Tűzoltóság

A hivatásos tűzoltóságot kiegészíti a remek színvonalú helyi önkéntes tűzoltóság, melyet az önkormányzat jelentős összegekkel támogat (évente kb. 1 millió Ft). Az egyesületnek jelenleg 30 tagja van, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség aktív tagjai, önkormányzati rendezvényeken rendszeresen képviseltetik magukat (pl. tűzoltó bemutató, mentési gyakorlat). A minisztérium helyi szerveivel az együttműködés példaértékű, az egyesület működéséhez – pályázati úton – jelentős támogatást folyósítanak.
önálló tűzoltó-szertárral rendelkeznek. Az épület 1926-ban épült, jelenleg önkormányzati tulajdonban van, eszközállományukat fejlesztik. Jelenleg két oltóautóval rendelkeznek. A 40 éves Csepel márkájú autó vízhordásra alkalmas, négykerék meghajtású, így mezőgazdasági termények oltását akkor is tudja végezni, mikor a hivatásos tűzoltóságnak korlátozottak a lehetőségei. A 20 éves Mercedes típusú autó modern felszereléssel rendelkezik, melyet a település németországi testvértelepülésétől 2002-ben kaptak. Szintén német támogatással került tulajdonukba egy nagyteljesítményű szivattyú, amely belvíz, vagy árvíz esetén nagy segítséget nyújt a környező településeken is.


Temető, ravatalozó

Pusztaszabolcs területén két temető van. A cikolai temetőnek történeti jelentősége van, mára bezárt. A település belterületéhez közel található a működő önkormányzati temető, üzemeltetésével a Styx Kft. van megbízva. A ravatalozót öt éve újította fel az önkormányzat. A temető kulturált, rendezett.
2006-ban a temető területét a kétszeresére bővítette az önkormányzat. Szintén 2006-ban az önkormányzat külső fedett ravatalozót épített 5 millió Ft-ért, 50%-os állami támogatással.

Az újonnan épült fedett ravatalozó


A temető


 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album074.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ