Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Közlekedés, közműellátás Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Közlekedés, közműellátás
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal
Pusztaszabolcs önkormányzata és lakossága jelentős lépéseket tesz a települési infrastruktúra-ellátottság javítása érdekében. A fokozatosan, egymásra épülő elv szerint kialakított beruházások a települési szolgáltatások körét bővítették, alapvetően javítva a lakosság életminőségét. A településen teljes körű az infrastrukturális ellátottság, az alapművek kiépítettsége befejezettnek tekinthető.
Pusztaszabolcs közlekedési ellátottsága igen sokrétű. A nagyközség közigazgatási területét jelentős nemzetközi, országos és regionális kapcsolatokat biztosító közlekedési vonalak határolják. A településen vasúti fővonal, valamint helyi jelentőségű közúti vonal található, amely jelentősen segíti a települést vonzáskörzetének kiterjesztésében.

Vasút


Pusztaszabolcs a Pécs-Budapest fő vasútvonal mellett található település. Vasúton Székesfehérvár (30 km), Sárbogárd (30 km), Dunaújváros (30 km) és Budapest (50 km) irányából egyaránt elérhető. Az említett településeken keresztül az ország (sőt a határon kívüli területek) bármely pontjáról elérhető, vasúti csomópont. Ennek köszönhetően a helyközi tömegközlekedés 70%-át a vasút biztosítja.
Naponta 95 személyszállító vonat halad át a településen. Forgalmi irányokban meghatározó az intraregionális kapcsolatrendszer, de az országos rendszerben elfoglalt pozíciója is kiemelkedő. Átszállás nélkül érhető el a településről Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gyékényes, Paks, Pécs és Székesfehérvár, míg Pusztaszabolcs 39 járat induló-, vagy végállomásaként is szerepel, amely viszonylatok elsősorban fővárosi és térségi kapcsolatokat biztosítanak.
Mind az országos, mind a megyei fejlesztési tervek komoly szerepet szánnak Pusztaszabolcsnak, alapozva a vasúthoz kapcsolódó infrastruktúrájára, történelmi távlatokban is értékelhető hagyományaira, vasutas kultúrájára. A település a Siemens motorvonatokkal üzemelő budapesti elővárosi vasút végpontjaként, karbantartó és szerelő bázisaként szerepel. A fővárost elkerülő interregionális pályarendszer megvalósításaként Pusztaszabolcs a Székesfehérvár–Szolnok transzverzális pálya meghatározó elemeként kerül számításba. A közeljövőben megépíteni tervezett Budapest–Zágráb nagysebességű vonal érinti a település határát, a jelentős beruházás pusztaszabolcsi vasúti infrastruktúrát is hasznosít, ágazati munkahelyteremtő szerepe számottevő lehet.
Közút

A község közúti megközelíthetősége jónak mondható. A települést északról – a 7-os útról letérve – a Gárdony – Pusztaszabolcs, keletről a 6-os úttal összekötő Adony – Iváncsa – Pusztaszabolcs, nyugatról a Székesfehérvár – Seregélyes – Szabadegyháza – Pusztaszabolcs és délről a Dunaújváros – Perkáta – Szabadegyháza – Pusztaszabolcs összekötő úton lehet megközelíteni. Az említett utakon keresztül közvetlen autópálya összeköttetése van (M6-M7). Az M6-os autópálya, amely két leágazással javítja Pusztaszabolcs megközelíthetőségét, fokozza térségi szerepeinek kiteljesedését. A (Rábafüzes–Veszprém)–Székesfehérvár–Dunaújváros(–Szolnok) vonalon kiépítendő M8-as autópálya is a település határában húzódik majd felértékelve Pusztaszabolcs pozícióját.
A település területén halad keresztül a 6205. és a 6207. sz. összekötőút, valamint 62112 sz. bekötőút. Ezek közül a legnagyobb forgalmat a 6207. sz. út bonyolítja, amely a Velencei-tavat köti össze Pusztaszabolcson keresztül Adonnyal és a 6-os úttal. Az országos közutak fejlesztése hosszú távon nem várható. A forgalom-előrejelzések alapján az utak keresztmetszetei hosszútávon nem megfelelőek.

Vízi- és légiközlekedés

A településtől 30 kilométernyi távolságban, vasúton és közúton is jól elérhetően két jelentős dunai kikötő (Dunaújvárosi, Százhalombatta) működik elősegítve bizonyos ipari tevékenységek folytatását, továbbiak megtelepedését.
A légi közlekedés helyi lehetőségei korlátozottak, ugyanakkor a település határában működik az egyik országos jelentőségű légi-irányítási jelzőberendezés.

Az M6-os autópálya pusztaszabolcsi csomópontja
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album027.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ