Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Kultúrális és hitélet, állandó rendezvények - Oldal 4 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Kultúrális és hitélet, állandó rendezvények
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal
Sportélet

Pusztaszabolcs sportéletének egyik meghatározó sportága a labdarúgás. A jelenleg a megyei másodosztályban játszó csapat hosszú ideig a megyei első osztály meghatározó szereplője volt. A csapat hazai mérkőzéseire 200-300 néző jár el. Az önkormányzat a csapat működését anyagilag is támogatja.
A másik élsport Pusztaszabolcson az erőemelés. A csapatot országos szinten is komolyan jegyzik. Az „Erőnlét” Sportegyesület tagjai között találhatunk többszörös magyar bajnokokat, és világbajnoki 5. helyezett sportolót is.
Ezen kívül még meg kell említeni az örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület gyermek aerobikosait és a Pusztaszabolcsi Szabadidő Sportegyesület karate szakosztályát. Mindkét szakosztály rendkívül eredményes tevékenységet folytat.
A versenysport mellett jelentős hagyományai vannak a szabadidős sporttevékenységeknek is. A szabadidősport szervezésével foglalkozó egyesületekről a civil szervezetek között közöltünk részletesebb információkat.
Pillanatképek a nagyközség sportéletéből
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album073.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ