Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Az önkormányzat és gazdálkodása - Oldal 3 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Az önkormányzat és gazdálkodása
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
Helyi adók

   Pusztaszabolcs Nagyközség önkormányzata 19/1995. (XII. 28.) Kt. számú rendelete szabályozza a helyi kivetésű adókat. Az önkormányzat kivetett helyi adói a következők:
   Helyi iparűzési adó, hatályba lépés ideje: 1996. január 1. Az önkormányzat illetékességi területén gazdasági tevékenységet végző vállalkozó iparűzési adót köteles fizetni. Az adó alapja az értékesített termék, illetve végzett szolgáltatás éves nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével. Az iparűzési adó mértéke jelenleg az éves adóalap 2%-a. Adófizetési mentességet élvez 2006. december 31-éig az a több mint 100 főt foglalkoztató vállalkozás, amely újonnan létesül a településen. Az ideiglenes iparűzési adó mértéke piaci, vásározói, építőipari tevékenység esetén 1000 Ft/nap. Az iparűzési adó bevétel évről-évre növekszik 2007-re eléri a 70 millió forintot.
      A vállalkozók kommunális adója, hatályba lépés ideje: 1996. január 1. Az önkormányzat illetékességi területén működő vállalkozók által helyben foglalkoztatott személyek (tulajdonosok, tagok stb.) korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után fizetendő adó. Az adó mértéke a fentiek szerint számított létszámra vetítve 2000 Ft/fő/év. A vállalkozók kommunális adójának bevétele évente több millió Ft.
      Az összesített adó jellegű önkormányzati bevételek évente kb. 100-150 millió Ft forrást képeznek.

Polgármesteri Hivatal 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album030.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ