Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Településszerkezet - Oldal 2 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Településszerkezet
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
Műemlékvédelem, érték- és örökségvédelem a településen

Pusztaszabolcs Nagyközség önkormányzati Képviselő-testületének 10/1999. (IV. 08.) számú rendelete szól az építészeti és természeti értékek helyi védelméről. A rendelet 1. sz. melléklete a római katolikus templom orgonáját nyilvánítja helyi védelem alatt álló építészeti és természeti értéknek. Az 1739-ben épített orgonát 2003-ban a Kulturális örökség Hivatala műemlékké nyilvánította.
A Településközpont Szabályozási Tervben a központi emeletes MÁV-lakóházak helyi védettségre javasoltak. További, helyi védettségre javasoltak az alábbi épületek:
  • Felsőcikola-pusztai kastély,
  • Szabolcs-pusztai kastély (ma kollégium),
  • Katolikus templom (benne a XVIII. századi orgona),
  • az 1956-os emlékmű.

Lakáshelyzet

A nagyközség lakásállománya

Megnevezés

1990

2001

2005/2006

Lakások
száma

(db)

Lakások
megoszlása
(%)

Lakások
száma

(db)

Lakások
megoszlása (%)

Lakások
száma

(db)

Lakások
megoszlása
(%)

1 szobás

209

10,5%

163

7,6%

163

7,5%

2 szobás

831

42,0%

861

40,3%

869

40%

3 szobás

729

36,8%

797

37,3%

684

31,5%

4 vagy több
szobás

211

10,7%

315

14,8%

455

21%

összesen

1 980

100

2 136

100

2171

100

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001.
Tárgyévhez közeli adat: használatbavételi engedély alapján számítva.


Az időbeli adatsort elemezve feltűnő a nagyméretű, négy vagy több szobás lakások arányának igen dinamikus növekedése az elmúlt 15 évben. Ezzel párhuzamosan a legkisebb, egyszobás lakások aránya csökkent valamelyest, a lakásállomány megújulása, kicserélődése folyamatos. A nagyközség lakóépületei közül 20 többemeletes épület, melyekben egyenként 4-10 lakás van kialakítva.

A nagyközségi lakásállomány komfortfokozatának alakulása

Komfortfokozat

1990

2001

Tárgyévhez közeli adat

Lakások száma (db)

Lakások aránya (%)

Lakások száma (db)

Lakások aránya (%)

Lakások száma (db)

Lakások aránya (%)

összkomfortos

831

42,0%

831

52,8%

1000

46%

Komfortos

489

24,7%

489

31,2%

771

36%

Félkomfortos

168

8,5%

168

3,9%

250

11%

Komfort nélküli

359

18,1%

359

8,2%

150

7%

Szükséglakás

133

6,7%

133

3,9%

0

0

összesen

1 980

100

1 980

100

2171

100

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001. Tárgyévhez közeli adat: használatbavételi engedély alapján számítva.


A nagyközség szerkezeti tervében rögzíti a különböző funkciójú területek kiterjesztésre vonatkozó elképzeléseit. A legnagyobb arányban a gazdasági fejlődés területi hátterét szándékoznak bővíteni, illetve mintegy 50 ha-on új lakóterületet kívánnak kijelölni.
A közhasznú összes zöldterület nagysága 77 025 m2, a gondozott zöldterület nagysága 64 969 m2. Az önkormányzat közterület-felügyelőt, parkfenntartót alkalmaz, a közmunkásokat gépekkel szerelte fel, hogy az arány javítható, fenntartható legyen.


 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album011.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ