Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
KEOP-7.1.0/11-2012-0046 számú "Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése" című projekt

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a 2011. évben meghirdetett „KEOP-1-1-0/11 – Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” című pályázati kiírásra. A pályázatok elbírálását követően a projektet támogatásra érdemesnek ítélték. A KEOP-7.1.0/11-2012-0046 azonosító számú „Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése” című projekt nettó 6 070 539,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a 2012. október 26-án kelt Támogatói Okirat értelmében.
A projekt nettó összköltsége 7 141 811,- Ft, a támogatás intenzitás mértéke 85 %. 
A projekt megkezdésének időpontja: 2012.09.03. 
A projekt befejezésének időpontja: 2014.02.28. 
A projekt célja között szerepelt többek között, hogy kerüljön megvizsgálásra a Pusztaszabolcs Város területén már meglévő szennyvíztelepnek a hosszú távú fejlesztésének lehetősége, abból a szempontból, hogy környező településekkel közösen vagy önállóan lenne-e célravezetőbb a hosszú távú fejlesztés. Ezeket figyelembevétel elkészülte a fejlesztési lehetőség megvalósíthatósági tanulmány terve, a költség - haszon elemzések, az elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció. A projekt része volt a fejlesztés megvalósításhoz kapcsolódó kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás és teljes dokumentáció kidolgozása. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ